1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Organisasjoner og nettverk

Medlemskap i organisasjoner og samarbeidsallianser skal medføre både kompetanseheving, øke gjennomslagskraften overfor nasjonale og europeiske myndigheter, samt danne grunnlag for målrettet prosjektarbeid.

  • Illustrasjonsbilde
    Illustrasjonsbilde Foto: iStock photos

Bruk av EU- og EØS-finansieringsordninger er bare relevant for Akershus fylkeskommune når dette er i samsvar med prioriteringene i internasjonal strategi og dermed bidrar til å forsterke arbeidet med å realisere fylkeskommunens målsettinger og oppgaveløsning.