1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Internasjonal strategi 2014-2018

Fylkeskommunen har lagt en strategi for det internasjonale arbeidet i perioden 2014-2018. Her viderefører, videreutvikler og spisse vi det internasjonale engasjementet som Akershus fylkeskommune har hatt i en årrekke.

Både tematisk og geografisk prioritereres ressursene til områder hvor fylkeskommunen har tydelig ansvar og virkemidler, og der internasjonalt arbeid skaper merverdi for Akershus-samfunnet.

Overordnet målsetting for det internasjonale arbeidet

Akershus er et grønt og variert fylke der man finner både byer i sterk vekst og rurale jordbruksområder, hovedkontorene til mange av de største multinasjonale selskapene og Nordens største flyplass.
Fylket har 570 000 innbyggere, og det er forventet en økning på 200 000 frem mot 2040. Sammen med Oslo utgjør Akershus en hovedstadsregion med om lag 1,2 millioner innbyggere.

Den sterke veksten, kombinert med et innovativt næringsliv, gir både muligheter og utfordringer for Akershus. Dette gjelder ikke minst areal- og transportplanlegging, og hvordan dette kan gjøres på en miljømessig bærekraftig måte. Akershus fylkeskommune vil gjennom sitt internasjonale arbeid styrke sin kompetanse og sitt virkemiddelapparat for å realisere muligheter og takle utfordringer.

Dette gir følgende overordnede målsetting for det internasjonale arbeidet:

Akershus fylkeskommunes internasjonale engasjement skal bidra til å realisere fylkeskommunens målsettinger og oppgaveløsning.

Tematiske prioriteringer

For at det internasjonale arbeidet skal nå sine mål må det spisses inn mot relevante hovedutfordringer på hvert enkelt fagområde. Satsingsområdene bør ikke velges fordi de er internasjonale i sin karakter, men fordi fylkeskommunen gjennom internasjonalt arbeid kan styrke sin kompetanse og gjennomføringsevne. Den internasjonale strategien angir mål og strategier innenfor de følgende tre områdene:

  • Samferdsel og miljø
  • Nærings- og samfunnsutvikling
  • Ungdom og opplæring

Les hele dokumentet her: Internasjonal strategi for Akershus fylkeskommune 2014-2018

 

 

Kontakt

Rune Bakkevoll
Fagsjef internasjonalt arbeid