1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Hvordan jobber vi internasjonalt?

Akershus fylkeskommune bruker internasjonalt samarbeid for å bidra til god utvikling i regionen og levere gode tjenester til befolkningen. Internasjonal innsats er dermed et verktøy for å nå målsettinger på alle fylkeskommunens politikkområder.

Mange av utfordringene i Akershus sammenfaller med utfordringer andre steder i Europa. Som regional utviklingsaktør er det naturlig at fylkeskommunen også tar et ansvar for å mobilisere og dyktiggjøre kommuner, bedrifter og organisasjoner i Akershus til vellykket internasjonal samhandling. Ved strategisk internasjonalt arbeid legger vi til rette for å utnytte de interessefellesskap som finnes, til beste for Akershus-samfunnet.

Internasjonalt samarbeid gir mulighet for resultater, utvikling og politisk dialog på alle områder. Internasjonalt arbeid kan også være et godt verktøy for å påvirke rammebetingelser som ikke avgjøres lokalt, regionalt eller nasjonalt. Ikke minst gjør internasjonal samhandling oss bedre i stand til å forstå og delta i det globaliserte og flerkulturelle samfunnet vi lever i.

  • Akershus fylkeskommune bruker internasjonalt samarbeid for å bidra til god utvikling i regionen og levere gode tjenester til befolkningen.
  • Internasjonalt samarbeid er et verktøy for dialog, læring og utvikling på alle politikkområder.
  • Internasjonal kompetanse gjør Akershus’ innbyggere bedre rustet til å leve, studere og arbeide i et flerkulturelt og globalisert samfunn.

Kontakt

Rune Bakkevoll
Fagsjef internasjonalt arbeid