1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Prosjekter

Aktivitetsløftet - Aktiv i Akershus hele livet

Publisert 14.03.2017 kl.16:37 / Sist endret: 15.03.2017 kl.10:01

Fylkeskommunen inviterer til samarbeid om en ny, langsiktig og samlet satsing på fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus, for å løse felles regionale behov.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Akershus

Publisert 06.02.2015 kl.15:07 / Sist endret: 16.02.2017 kl.16:37

Kommunene i Akershus oppfordres til å styrke friluftslivet gjennom å kartlegge og verdsette kommunens områder for friluftsliv.

Friluftsliv i skolen

Publisert 04.04.2014 kl.10:24 / Sist endret: 21.02.2017 kl.07:40

Som del av en nasjonal satsning, skal Akershus fylkeskommune i samarbeid med Oslo og omland Friluftsråd (OOF) opprette et regionalt forum for friluftsliv i skolen. Dette gjøres for å motivere og legge til rette for mer friluftsliv i skolen, og for å dele kunnskap og ideer.

Turskiltprosjektet – hele landet skal merkes

Publisert 10.12.2013 kl.11:26 / Sist endret: 10.12.2013 kl.11:41

Akershus fylkeskommune er med i det nasjonale prosjektet hvor hensikten er å merke og skilte stier og løyper i hele landet.

Fiskesprell

Publisert 01.10.2013 kl.10:09 / Sist endret: 21.02.2017 kl.07:38

Akershus fylkeskommune er deltaker i prosjektet "Fiskesprell", et samarbeid mellom regjeringen og Norges sjømatråd. Målet med prosjektet er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å gi barn og unge gode smakserfaringer.

Tren deg glad

Publisert 27.06.2013 kl.14:31 / Sist endret: 04.09.2013 kl.09:56

Akershus fylkeskommune støtter Bærums satsing på å få flere i bevegelse. Tren deg glad er Vøyenenga skoles prosjekt.

BE SAFE - barn og unges trygghet

Publisert 27.06.2013 kl.14:17 / Sist endret: 23.09.2014 kl.14:48

Akershus fylkeskommune gir Folkehelsemidler til Nittedal kommunes satsing på barn og unges trygghet.

Livssynsnøytrale seremonirom

Publisert 18.06.2013 kl.08:48 / Sist endret: 14.03.2017 kl.16:56

Akershus fylkeskommune er ett av tre pilotfylker for utprøving av livssynsnøytrale seremonirom.

Friluftsområder med god tilgjengelighet

Publisert 11.06.2013 kl.13:25 / Sist endret: 22.05.2015 kl.14:50

Akershus skal være et fylke med lett tilgjengelige friluftslivsområder for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

Publisert 10.06.2013 kl.14:41 / Sist endret: 08.11.2016 kl.09:21

Nordre Øyeren naturreservat omfatter Nord-Europas største innlandsdelta. Området er sannsynligvis Norges mest artsrike våtmark og kan bli en sterk attraksjon i fylket.