1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Spillemidler

Fylkeskommunen forvalter og fordeler årlig spillemidler til bygging og utbedring av idrettsanlegg i Akershus.

  • Bærum idrettspark
    Bærum idrettspark Foto: bygg.no
  • Foto:

Midlene kommer fra Norsk tippings overskudd, og fordeles fylkene fra Kulturdepartementet på bakgrunn av fastlagte kriterier.

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside idrettsanlegg.no. Her finnes også mer informasjon om søknadsprosessen, anleggsregister for kommunene og annet nyttig innhold.

Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

Hvem kan søke midler?

Søknadsberettigete er hovedsakelig kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Kontakt

Espen Andersen

Torgeir Berg
Seniorrådgiver Idrett/ spillemidler fysisk aktivitetTorunn Korneliussen
Rådgiver