1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regionale samarbeidsparter

Fylkeskommunen har et godt og aktivt samarbeid med flere regionale aktører på idrettsfeltet.

  • Foto:
  • Foto: Foto: Kimm Saatvedt/Akershus fylkeskommune
  • Foto:
  • Foto: Foto: Kimm Saatvedt/Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune arbeider etter partnerskapsmodellen og  jobber målrettet med regionale aktører og opp mot kommunene for å nå målsettingen om bedre anleggsdekningen og gi idretten gode utviklingsvilkår i fylket.

Akershus idrettskrets (AIK)

Fylkeskommunen har et godt og aktivt samarbeid med Akershus idrettskrets (AIK), som er fellesorganet for all idrett i Akershus. Idrettskretsen mottar driftstilskudd og tilskudd til ulike prosjekter for fysisk aktivitet, både for den organiserte idretten, men også for tilbud innen uorganisert aktivitet. Idrettskretsen arrangerer i samarbeid med fylkeskommunen en idrettspolitisk konferanse hvert annet år.

Akershus idrettskrets sitt hovedmål er ”AIK skal forbedre idrettslagenes forutsetninger til å drive sin virksomhet”. Alt idrettskretsen arbeider med skal kunne relateres til en nytteverdi for idrettslagene.

Kretstinget har definert delmål innen 3 områder:

1. Organisasjon
2. Anlegg
3. Samfunn

Les mer på Akershus idrettskrets sine nettsider.

Kommunene

For å oppnå gode spillemiddelsøknader og en utvikling av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er samarbeidet med de ulike kommunene viktig. Alle spillemiddelsøknader går via kommunene og det er kommunen som i så stor grad som mulig skal veilede de lokale søkerne om spillemidler.

Det er også kommunene som kjenner det lokale behovet for ulike anlegg. Fylkeskommunen ønsker derfor å heve kompetansen om idrett og spillemidler hos de kommunalt ansatte med dette ansvaret. Derfor gjennomføres det hvert år 6 – 10 ulike kurs innen spillemidler med ulike temaer. Kursene gjennomføres i samarbeid med Østfold fylkeskommune, noe som gjør at det i tillegg til læring, skapes et nettverk for de kommunalt ansatte på tvers av fylkesgrensene

Kontakt

Torgeir Berg
Seniorrådgiver Idrett/ spillemidler fysisk aktivitet

Espen AndersenTorunn Korneliussen
Rådgiver