1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Idrett

Fylkeskommunen ønsker å sammen med kommunene bedre anleggsdekningen over hele fylket, og utvikle gode og riktige anlegg for fysisk aktivitet.

  • Foto: Kimm Saatvedt

Spillemidler

Fylkeskommunen forvalter og fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For å årlig oppnå en så høy tildelingssum av spillemidlene som mulig er arbeid med veiledning, kursing og informasjon til kommunalt ansatte på idrettsområdet viktig. Ved spesielle prosjekter eller behov kan fylkeskommunen, sammen med kommunene, veilede søkere under planleggingen av nye idrettsanlegg.

For 2014 fordelte Akershus fylkeskommune 77 938 000 kr i spillemidler. Dette er det høyeste beløpet som noen gang er tildelt til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i fylket. En oversikt over tildelingene kan se finne her.

Internasjonalt arbeid på idrettsfeltet

Fylkeskommunen har et godt og aktivt samarbeid med Akershus idrettskrets, som samordner alle idrettslag i fylket.

Fylkeskommunen deltar aktivt innen internasjonalt arbeid på idrettsfeltet og ønsker å være med på å tilrettelegge og veilede  idrettslag, kommuner og andre som søker internasjonale prosjekter og samarbeidsparter innen idrett og fysisk aktivitet.

Statistikk for deltakelse i idrett i Akershus

Per 1.1.2014 viste idrettsregistreringen følgende:

  • 666 ordinære idrettslag med 232 210 medlemmer
  • 371 bedriftsidrettslag med 40 000 medlemmer
  • Det er 22 idrettsråd i Akershus

Trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Fylkeskommunen ønsker å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og har startet arbeidet med en regional plan for dette. Målet er at nåværende og framtidige innbyggere fram mot 2030 og senere, skal ha gode muligheter for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen, nærmiljøet og natur.

 

Kontakt

Torgeir Berg
Seniorrådgiver Idrett/ spillemidler fysisk aktivitet

Torunn Korneliussen
RådgiverEspen Andersen