1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Akershusfondet

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede. Kr 300.000 av overskuddet fra fondet fordeles hvert år til frivillige organisasjoners tiltak for utviklingshemmede i Akershus.

Akershusfondet ble opprettet i 1994. Midler ble utdelt første gang i 1995 og det har blitt fordelt om lag kr 300.000 hvert år. Midlene anvendes til å stimulere frivillige organisasjoners tiltak for psykisk utviklingshemmede i fylket, med intensjon om å skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede.

Det er gjennom årene utdelt midler til oppstart av og utstyr til en rekke tilbud om vinter- og sommeraktiviteter i flere deler av fylket, ulike musikk- og kulturaktiviteter, sommer- og vinterleire både for barn og voksne ol. Dette har ført til at det gjennom årene er utviklet mange ulike fritidstilbud for målgruppen.

Søk om midler fra Akershusfondet doe 2016 her.

Fondet forvaltes i samarbeid med Bærum kommune. Utdelinger fra fondet foretas av et styre på 3 medlemmer, hvorav 2 utpekes av fylkeskommunen og 1 av Bærum kommune.

Styremedlemmer 2016 – 2019

  • Torunn Skottevik (oppnevnt av Akershus fylkesting) (leder)
  • Andreas Skulstad (oppnevnt av Akershus fylkesting)
  • Tor Valdvik (oppnevnt av Bærum kommune)

Kontakt

Kristina Dignes
Rådgiver