1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Frivilligheten i Akershus

Frivilligheten i Akershus er mangfoldig. Akershus fylkeskommune har bidratt til opprettelsen av regionale paraplyorganisasjoner.

  • Ungdommer fra Barnas Jazzhus underholdt på arrangementet. Foto: Ann Kristin Odden, Akershus fylkeskommune.
    Ungdommer fra Barnas Jazzhus underholdt på arrangementet. Foto: Ann Kristin Odden, Akershus fylkeskommune. Foto: Foto: Ann Kristin Odden, Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune arbeider etter partnerskapsmodellen og de frivillige organisasjonene vurderes i denne sammenhengen som noen av de viktigste aktørene for regional utvikling. 

Det eksisterer et mangfold av frivillige organisasjoner, de fleste innenfor kategoriene:

  • idrett
  • kultur/ natur/miljøvern
  • humanitære foreninger
  • religiøst arbeid

Kultur-, natur- og miljøvern- kategorien består av alt fra kunstforeninger og husflidslag via musikkorps og barnekor, til jeger- og fiskeforeninger.

Frivillige organisasjoner har også mange studieforbund som arrangerer ulike kurs innenfor voksenopplæring.

Paraplyorganisasjoner i Akershus

Akershus fylkeskommune har i en årrekke støttet de frivillige organisasjonene og har spesielt bidratt økonomisk til utviklingen av paraplyorganisasjoner. En paraplyorganisasjone har en sekretariatfunksjon på fylkesnivå og er et samlende ledd eller «samtalepartner», opp mot både stat, fylke og kommune. 

Ulike regionale rådsorganer finnes på mange fagområder:

Tilskudd

Fylkeskommunen gir tilskudd paraplyorganisasjonene, både til aktiviteter, prosjekter, og som grunnstøtte.

Dette medfører også at de ulike paraplyorganisasjonene blir aktive medspillere inn mot ulike politikkområder.

Aktivitetsmidlene på ca. 2,2 mill. kr finansierer ulike tiltak som Ungdommens kulturmønstring, Ungdommens kulturleir, ulike konserter, teater mv. samt kunst og kulturaktiviteter i sosiale institusjoner. Studieforbundene, eller voksenopplæringen i de frivillige organisasjonene, fikk økt oppmerksomhet og deres rolle som utviklingsaktør har blitt tydeligere. Ny voksenopplæringslov bidro til dette.