1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Frivillighet i Akershus

De frivillige organisasjonene bidrar til å sikre mangfoldet i samfunnet og gjennomfører en rekke tiltak som bidrar til å opprettholde og utvikle et levende lokalsamfunn.

Det frivillige organisasjonslivet spiller en avgjørende rolle i det norske samfunnet og regnes som en av grunnpilarene i den norske velferdsmodellen. De regnes også som en del av grunnmuren inn mot en rekke kunst- og kulturområder.

Sosialiseringsarena

Det gode liv skapes gjennom aktivitet, deltagelse og engasjement i nærmiljøene i Akershus. Å engasjere seg gjennom lag, foreninger eller annet frivillig arbeid, gir mening. Dette har vist seg å ha en positiv effekt på den fysiske og psykiske helsen.

De frivillige organisasjonene har også en viktig demokratisk og politisk betydning fordi de er sosialiseringsarenaer for mennesker av ulik kulturell, sosial og etnisk bakgrunn. Denne sosialiseringsarenaen har en verdi i seg selv, men er også nyttig for å få gjennomført viktige oppgaver i samfunnet.

Les mer om de frivillige organisasjonene i Akershus

Frivilligheten bidrar til gode lokalsamfunn

Frivillig sektor bidrar til å realisere gode nærmiljøer hvor ett av målene er å skape velferd, integrering og inkludering for alle. Derfor er mange av de økonomiske støtteordningene innrettet slik at dette målet lettere kan nåes.

Grunnstøtte til de overordnede paraplyorganisasjonene, grunnstøtte og prosjektstøtte til ulike innsatsområder blir ivaretatt med et bidrag på over 20 millioner årlig. Disse midlene frigjør over 60 millioner omregnet i frivillig innsats.

Les mer om tilskudd til frivillige organisasjoner.

 

Kontakt

Janne Lundgren
Seniorrådgiver