1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet, og gi hele folket eierskap til naturen.

 • Syklister Losby gods
  Syklister Losby gods Foto: Trude Remme
 • Tonekollen Østmarka
  Tonekollen Østmarka Foto: Trude Remme
 • Kanopadler
  Kanopadler Foto: Trude Remme

I Akershus vil det foregå mye de neste ti månedene. Kommuner og organisasjoner planlegger en rekke ulike tiltak. Gjennom fordeling av midler og planarbeid bidrar Akershus fylkeskommune til at målsettingene med Friluftslivets År oppnås. 

Hva er målet for Friluftslivets år 2015?

Året skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, og være med på å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen. 

Akershus fylkeskommune er gjennom sine tilskuddsordninger bidragsyter til mye av det om skjer og som de ulike organisasjonene arrangerer. Fylkeskommunens yter hvert år økonomiske tilskudd til kommuner og friluftslivsorganisasjoner, og er bidragsyter til mye av det om skjer og som de ulike organisasjonene arrangerer. 

Arrangører og samarbeidspartnere

Klima- og miljødepartementet er prosjekteier og Miljødirektoratet prosjektleder for FÅ15. Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) har det praktiske ansvaret for daglig ledelse, planlegging og gjennomføring av året.

Året vil bli arrangert som et samarbeid mellom friluftslivsorganisasjoner, andre organisasjoner, ulike offentlige instanser og det private næringsliv.

Aktivitetskalender

Se den nasjonal aktivitetskalenderen på nettsiden til friluftslivets år 2015.

 

Nyheter

Ut på tur i Akershus

Publisert 10.03.2015 kl.09:12 / Sist endret: 06.07.2015 kl.12:29

Blåveisen ved kyststien i Vestby forteller at våren er her, og med det muligheten til å ta de mange turstiene i Akershus i bruk. Bytt ut skiene med tursko og sykkel, og opplev kulturmiljøet rundt deg. Akershus har mye å by på.

100 barn på isfiske

Publisert 02.03.2015 kl.12:45 / Sist endret: 04.03.2015 kl.15:20

100 barn fra Grav skole i Bærum deltok på isfiskedag på Dælivann, i forbindelse med Friluftslivets år. Fylkesordfører Anette Solli og Vibeke Limi, leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse var med.

Friluftslivets år 2015 er i gang

Publisert 15.01.2015 kl.11:03 / Sist endret: 27.02.2015 kl.11:28

13. januar var det en rekke markeringer av starten på Friluftslivets År 2015 over hele landet. Dagen var full av friluftslivsaktivitet på små og store arrangementer over hele landet, også i Akershus.

Friluftslivets år 2015

Publisert 28.04.2014 kl.11:01 / Sist endret: 05.07.2016 kl.13:27

Fylkeskommunen støttet opp om markering av Friluftslivets år 2015. Året hadde som mål å gi aktiviteter og feiring av friluftsliv i hele 2015.

Kontakt

Axel Pettersen
Rådgiver