1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til friluftsliv

Tilskuddsmidler er ett viktig bidrag til stimulering til friluftsliv, aktiviteter, tilrettelegging og sikring.

Kommuner og friluftslivsorganisasjoner inviteres til å søke om friluftsmidler. Vi oppfordrer til samarbeid og å fremme søknader som gir god tilrettelegging og økt friluftslivsaktivitet i Akershus.

Friluftsliv er et lavterskeltilbud som gir gode muligheter for naturopplevelser, økt trivsel og god folkehelse. Det kan søkes om tilskudd fra fylkeskommunens tilskuddsordninger og fra flere statlige tilskuddsordninger.

Fylkeskommunale friluftslivsmidler

Akershus fylkeskommune har følgende tilskuddsordninger til friluftsliv:

Statlige friluftslivsmidler

Oversikt over miljøverndepartementets tilskuddsordninger for 2016 finnes i rundskriv  T- 1/15.

Følgende statlige støtteordninger finnes:

Søknader sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Se også veileder for utfylling av de statlige ordningene.

 

Kontakt

Axel Pettersen
Rådgiver

Kristina Dignes
RådgiverKarin O'Sullivan
Seniorrådgiver