1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Styringsdokument for friluftsliv i Akershus

Styringsdokumentet fastsetter visjonen for Akershus fylkeskommunes friluftslivspolitikk: «I Akershus har alle mulighet til friluftsliv i variert natur i sitt nærmiljø»

Last ned: Styringsdokument for friluftsliv (pdf)

Bakgrunn og hensikt

Styringsdokumentet definerer og avgrenser fylkeskommunens prioriterte satsningsområder og arbeidsoppgaver på friluftslivsområdet. Dokumentet tar for seg målsetninger, strategier, samarbeidsparter og arbeidsmetoder, og har følgende mål:

  • Avklare og definere fylkeskommunens politikk, satsingsområder og planbehov innen friluftsliv i Akershus
  • Danne grunnlag for videre arbeid med Regional plan for fysisk aktivitet med virkning fra 2014-2018
  • Følge opp nasjonale mål for friluftslivspolitikken

Styringsdokumentet er en del av arbeid med regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus 2014 – 2017, som starter opp i 2013.

Målgruppe 

Dokumentet er primært et internt styrings- og arbeidsdokument for Akershus fylkeskommune. Dokumentet beskriver imidlertid også fylkeskommunens samarbeid og virkemidler overfor kommuner, interkommunale friluftsråd og andre friluftsorganisasjoner, og vil være relevant også for disse.

Fylkeskommunens satsingsområder

Styringsdokumentet beskriver følgende innsatsområder for fylkeskommunens arbeid med friluftsliv:

  • Aktivt nærfriluftsliv
  • Flere friluftslivsområder med tilrettelegging for alle
  • Bedre friluftslivsdata og statistikk

I tillegg beskriver styringsdokumentet alle tilskuddsordningene innen friluftsliv som forvaltes av fylkeskommunen.

 

Kontakt

Axel Pettersen
Rådgiver

Kristina Dignes
RådgiverKarin O'Sullivan
Seniorrådgiver