1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Friluftslivsprosjekter

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Akershus

Publisert 06.02.2015 kl.15:07 / Sist endret: 23.10.2015 kl.14:57

Kommunene i Akershus oppfordres til å styrke friluftslivet gjennom å kartlegge og verdsette kommunens områder for friluftsliv.

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030

Publisert 21.08.2014 kl.13:21 / Sist endret: 24.06.2016 kl.13:38

I løpet av 2015-2016 skal en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Akershus utarbeides og vedtas. Hensiktene med planarbeidet er å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I tillegg ønsker vi å øke samarbeidet om prioritering og utvikling av løsninger for regionale behov.

Friluftslivets år 2015

Publisert 28.04.2014 kl.11:01 / Sist endret: 05.07.2016 kl.13:27

Fylkeskommunen støttet opp om markering av Friluftslivets år 2015. Året hadde som mål å gi aktiviteter og feiring av friluftsliv i hele 2015.

Friluftsliv i skolen

Publisert 04.04.2014 kl.10:24 / Sist endret: 19.02.2016 kl.09:03

Som del av en nasjonal satsning, skal Akershus fylkeskommune i samarbeid med Oslo og omland Friluftsråd (OOF) opprette et regionalt forum for friluftsliv i skolen. Dette gjøres for å motivere og legge til rette for mer friluftsliv i skolen, og for å dele kunnskap og ideer.

Turskiltprosjektet – hele landet skal merkes

Publisert 10.12.2013 kl.11:26 / Sist endret: 10.12.2013 kl.11:41

Akershus fylkeskommune er med i det nasjonale prosjektet hvor hensikten er å merke og skilte stier og løyper i hele landet.

Friluftsområder med god tilgjengelighet

Publisert 11.06.2013 kl.13:25 / Sist endret: 22.05.2015 kl.14:50

Akershus skal være et fylke med lett tilgjengelige friluftslivsområder for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

Publisert 10.06.2013 kl.14:41 / Sist endret: 26.03.2014 kl.22:54

Nordre Øyeren naturreservat omfatter Nord-Europas største innlandsdelta. Området er sannsynligvis Norges mest artsrike våtmark og kan bli en sterk attraksjon i fylket.