1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne med tanke på å gi funksjonshemmede en bedre hverdag.

  • Foto: Istockphoto

Rådet skal

  • være et rådgivende organ som avgir uttalelse til saker som er av betydning for funksjonshemmede før sakene går til sluttbehandling i fylkeskommunens politiske organ.
  • være rådgivende overfor fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner
  • informere overfor kommuner, fylkeskommunen, statlige etater, organisasjoner, allmennheten med mere.
  • bidra til og ta initiativ til samarbeid og samordning mellom kommuner, fylkeskommunen og statlige etater i saker av interesse for funksjonshemmede
  • se til at nye lover og retningslinjer som gjelder universell utforming og likestilling følges opp i de ansvarlige instanser når det gjelder funksjonshemmede

Mer om rådets arbeid og medlemmer

Politiske saksdokumenter og protokoller fra rådets møter

Dagskonferanse for kommunale råd

15. september 2016 arrangerer det fylkeskommunale rådet en dagskonferanse for de kommunale rådene i Akershus. Temaet er universell utforming og samarbeid mellom kommuneadministrasjonen og rådet.

Tid: 15. september 2016, kl. 09:00-16:00
Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Invitasjonsepost med påmeldingslenke sendes til kommunene i august 2016.

For saker som berører hverdagen til mennesker med funksjonsnedsettelse kan dere se på akershusforalle.no . Det vil ikke publiseres nye saker på dette nettstedet etter sommeren 2016.

 

Siste fra Akershus for alle

Takk for meg…
, 29. august 2016

Fylkeskommunen søker...
, 13. juli 2016

Hver kommune bør ha...
, 11. juli 2016

Kartverket byr på...
, 29. juni 2016

Kampanje for bedre...
, 20. juni 2016

Kontakt

Trude Remme
Rådgiver