1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Partnerkommuner og folkehelsekoordinatorene i kommunene

Av 22 kommuner i Akershus deltar alle i partnerskapet om folkehelse. Nedenfor finner du en oversikt over de lokale koordinatorene i kommunene.

Folkehelsekoordinatoren har ansvar for samordning av det tverretatlige folkehelsearbeidet i kommunen.

 

Kommune/region

Folkehelsekoordinatorer

Follo

     

Ski

Lill-Mari Arnesen

Nesodden

Heidi Berentsen

Oppegård

Heidi Tomten

Frogn

Allis Preus

Ås

Bente Sperlin

Enebakk

Ottar Slagtern

Vestby

Inger Johanne Strand

   

Øvre Romerike

          

Hurdal

 

Eidsvoll

Mette Rollstad

Nannestad

Jan Erik Paulsen

Ullensaker

Trine Knobel

Nes

Bente Guntveit

Gjerdrum

Hilde Jahr Ørbeck

Nedre Romerike

      

Nittedal

Annica Øygard

Aurskog-Høland

Turid Sidsel Storhaug

Lørenskog

Petra Turet Olsen

Rælingen

Ragnhild Ottestad

Fet og Sørum

Ida Kristin Myren

Skedsmo

Solrun Nygård

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Nedre Romerike og Rømskog

 Trine Berget-Ausland

 

Vestregionen

  

Asker kommune

Kjetil Andreas Nelsand

Bærum kommune

Merete Larsen Husby