1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Partnerkommuner og folkehelsekoordinatorer

Av 22 kommuner i Akershus deltar alle i partnerskapet om folkehelse. Nedenfor finner du en oversikt over de lokale koordinatorene i kommunene.

Folkehelsekoordinatoren har ansvar for samordning av det tverretatlige folkehelsearbeidet i kommunen.

Kommuner i Follo

Folkehelsekoordinator

Ski

Liv Marit Bølset

(Heidi Berentsen)

Nesodden

Møyfrid Stave Hopland

Oppegård

Heidi Tomten

Frogn

Maria Nordlander Flatøy

Ås

Bente Sperlin

Enebakk

Ottar Slagtern

Vestby

Ida Marthinsen

Kommuner Øvre Romerike

Folkehelsekoordinator

Hurdal

Anne Stine Garnes

Eidsvoll

Janita Hofseth

Nannestad

Merete Jæger

Ullensaker

Trine Knobel

Nes

Elize Liljenkvist

Gjerdrum

Anne Stine Garnes

Kommuner Nedre Romerike

Folkehelsekoordinator

Nittedal

Anne Lindalen

(Annica L. Øygard)

Aurskog-Høland

Vegard von Wachemfeldt

Lørenskog

Torkel Harald Sveinhaug

Rælingen

Brynhild Belsom

Fet og Sørum

Ida Kristine Myren

Skedsmo

Marianne Larsen

Kommuner Vestregionen

Folkehelsekoordinator

Asker kommune

Heidi Rustand

Bærum kommune

Merete Husby

Kontakt

Inger Johanne Strand
Folkehelsekoordinator