1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Forum for helsefremmende arbeid i Akershus

Folkehelsearbeidet i Akershus har et forum som skal representere bredden i partnerskapet og folkehelsearbeidet. I forumet deltar representanter fra statlig forvaltning sentralt og regionalt, høyskoler, spesialisthelsetjenesten, kommunene og frivillige organisasjoner.

Arbeidssted

Medlemmer

Senter for helsefremmende arbeid - Ahus

Else Karin Kogstad

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Jorunn Hunderi

NaKuHel Norge

Rita Fjeld Hovden

NAV Akershus

Sunniva Pallin

Forum for natur og friluftsliv, Akershus

Hjalmar Eide

Akershus Idrettskrets

Johan Conradsson

UMB

Ruth Kjersti Raanaas

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kari Almendingen/Anne Seierstad

Mental Helse, Akershus

Ann-Kristin Fiskerud

Vest, regionsrepresentant. Asker kommune

Elisabeth Selmer

Follorådet

Kari-Marie Swensen

Øvre Romerike, regionsrepresentant.

Kurt-Gøran Adriansen

Nedre Romerike, regionsrepresentant.

Hilde Thorkildsen

Fylkespolitiker Arbeiderpartiet

Torunn Skottevik

Fylkespolitiker Høyre

Jane Aambakk

Kontakt

Inger Johanne Strand
Folkehelsekoordinator