1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Partnerskap for folkehelse

Akershus fylkeskommune samarbeider med kommuner, organisasjoner og statlige etater i arbeidet med folkehelse.

  • Foto:

I lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) som ble iverksatt 01.01.2012, heter det i paragraf 20, Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeidet:

«Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger i henhold til § 21, jf. § 5 første ledd bokstav a. Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap.»

Regionale og kommunale partnerskap

Ordningen ”Partnerskap for folkehelse” legger til rette for tverrfaglig, sektorovergripende og forpliktende samarbeid på regionalt og kommunalt nivå. Partnerne jobber mot det samme målet, men har ulike roller og ulikt ansvar. Akershus fylkeskommune har et aktivt partnerskap med:

 

Kontakt

Inger Johanne Strand
Folkehelsekoordinator