1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Folkehelsetiltak

Akershus fylkeskommune har en rekke tiltak for å stimulere til utvikling av god folkehelse i hele regionen.

  • Foto:

Styrking av skolehelsetjenesten

Vår styrking av skolehelsetjenesten bidrar til økt tilgjengelighet av helsesøsterordningen på videregående skoler i Akershus.

Helsefremmende tiltak i videregående skole

Disse midlene skal stimulere skolene til et aktivt utviklingsarbeid som kan bidra til å fremme et godt skolemiljø.

Utviklingsmidler til folkehelsearbeidet i Akershus

Målet med utviklingsmidlene er å fremme folkehelse i alt vi gjør. Utviklingsmidlene skal bidra til innsats/prosjekter som har spesiell fokus på innovasjon, informasjon og tverrfaglig samarbeid. Du finner mer informasjon om hvordan søke utviklingsmidler her.

Inkludering

Akershus fylkeskommune arbeider for inkluderingen av innvandrerbefolkningen gjennom tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet i lokalsamfunnet og gjennom et målrettet fokus på målgruppen i folkehelsearbeidet.

 

Kontakt

Inger Johanne Strand
Folkehelsekoordinator