1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Aktivitetsløftet - aktiv i Akershus hele livet!

Akershus er i gang med et felles aktivitetsløft for fremtiden. Visjonen er aktive akershusinnbyggere hele livet, gjennom satsing på fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Regional plan

«Aktivitetsløftet - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus for 2016-2030» ble vedtatt av fylkestinget i desember 2016. Planen bidrar til ny, langsiktig og samlet satsing som skal løse felles behov i regionen. Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Planen legger også grunnlaget for koordinert samhandling for å nå vedtatte mål, der alle aktører bidrar med sin del.

Hensikten med planen er å gi tydelige mål for 2030, samt strategier for fem prioriterte utviklingsområder. Planen skal bidra til styringskraft og merverdi ut over kommunenes planer, og best mulig bruk og nytte av tilgjengelige virkemidler. Aktivitetsløftet innebærer også forutsigbarhet og innovasjon, og økt kunnskap og kompetanse.

Planen har tre likestilte mål for 2030

 • Akershusinnbyggeren er fysisk aktiv hver dag og hele livet.
 • Arealer og anlegg i og på tvers av kommuner gir bedre bruk og aktivitet
 • Aktivitets- og anleggsutvikling er innovativ og kunnskapsbasert

Planens prioriterte utviklingsområder

 • Innovative og kreative – i møte med framtiden
 • Aktive og inkluderende – hele livet
 • Aktive forflytninger – på sykkel og til fots
 • Regionale anlegg og rekreasjonsområder – i og på tvers av kommuner
 • Nærhet til aktivitetsarenaer – i byer og tettsteder

Status og politisk behandling

Akershus fylkeskommune vedtok i fylkestinget 19. desember 2016 regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Se saksframlegg sak 135/16 og protokoll sak 135/16.

I samsvar med oppfølging av punkt 2 i fylkestingets vedtak ble sak om handlingsprogrammet 2017-2020 behandlet politisk i mars 2017.

Behovet for rullering av den regionale planen vurderes i forbindelse med arbeid og behandling av regional planstrategi.

Handlingsprogram

Det 4-årlige handlingsprogrammet følger opp planen på tiltaksnivå

 • Handlingsprogrammet viser tiltak som skal følges opp og iverksettes
 • Handlingsprogrammets gjennomføring bygger på forpliktende samarbeid
 • Handlingsprogrammet rulleres årlig
 • Handlingsprogramkonferansen i august er årets viktigste arena for samarbeid og videre oppfølging av planen

Aktivitetsløftseminaret 2017: se presentasjoner og sammendrag av diskusjoner.

Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet

Handlingsprogram for 2018 - 2021 skal vedtas av fylkestinget i desember 2017. Tiltak som inngår i handlingsprogrammet kan motta fylkeskommunal økonomisk støtte i 2018 til oppfølging av den regionale planen «Aktivitetsløftet». Informasjon om støtteordningen finnes her.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet