1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Folkehelse og frivillighet  

Nyheter

«Frivillighet i Akershus - …

Kalender

02
mai

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å …

Prosjekter

Forsidebilde til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030

Fylkeskommunen inviterer til samarbeid om en …

Frivillighet i Akershus

07.04.2017

«Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer» legger grunnlaget for arbeidet med frivillighet i Akershus. Dokumentet skal brukes i videreutviklingen av frivilligheten i Akershus.

Les hele artikkelen
tidligere fylkesordfører Hildur Horn Øien ledet paneldebatten.

Akershus eldreforum 2017

05.04.2017

Over 70 deltakere fra eldrerådene i akershuskommunene og fylkeseldrerådet i Oslo, Østfold og Buskerud, hadde møte 28. mars for å drøfte eldres innflytelse og deltakelse i samfunnet.

Les hele artikkelen
Treningstilbudet

Søk midler fra Akershusfondet!

27.03.2017

Akershusfondet gir hvert år tilskudd til tiltak for utviklingshemmede, med særlig fokus på barn og unge. Fristen for å søke midler er 31. mars

Les hele artikkelen
 1. 02 mai

  Møte i fylkesutvalget

  Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.  
 2. 08 mai

  Møte i fylkestinget

  Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens …
 3. 09 mai

  Møte i klagenemnda

  Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.
Forsidebilde til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030

Aktivitetsløftet - Aktiv i Akershus hele livet

14.03.2017

Fylkeskommunen inviterer til samarbeid om en ny, langsiktig og samlet satsing på fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus, for å løse felles regionale behov.

Les hele artikkelen

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Akershus

06.02.2015

Kommunene i Akershus oppfordres til å styrke friluftslivet gjennom å kartlegge og verdsette kommunens områder for friluftsliv.

Les hele artikkelen

Friluftsliv i skolen

04.04.2014

Som del av en nasjonal satsning, skal Akershus fylkeskommune i samarbeid med Oslo og omland Friluftsråd (OOF) opprette et regionalt forum for friluftsliv i skolen. Dette gjøres for å motivere og legge til rette for mer friluftsliv i skolen, og for å dele kunnskap og ideer.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

Kristin Marie Felde

Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse