1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Folkehelse og frivillighet  

Nyheter

Bygging av benker, broer og annen tilrettelegging for friluftsliv i Akershus er blant prosjektene som nå får tilskudd fra fylkeskommunen. Her en benk på Minjarudkollen i Fet, bygget av organisasjonen Styrk.

Fylkestinget i Akershus har vedtatt å …

Kalender

28
februar

Klagenemnda behandler alle klager på …

Prosjekter

Kommunene i Akershus oppfordres til å …

Bygging av benker, broer og annen tilrettelegging for friluftsliv i Akershus er blant prosjektene som nå får tilskudd fra fylkeskommunen. Her en benk på Minjarudkollen i Fet, bygget av organisasjonen Styrk.

1 million fordelt til tiltak for fysisk aktivitet i Akershus

20.02.2017

Fylkestinget i Akershus har vedtatt å fordele 1 million kroner til tilretteleggingstiltak for å stimulere til økt fysisk aktivitet blant innbyggerne i Akershus.

Les hele artikkelen
Stortorvets Gjæstgiveri

Sentrumsutvikling med stedskvaliteter

17.02.2017

Urban Idé Akershus inviterer til seminaret "Sentrumsutvikling med stedskvaliteter; hvordan jobbe videre i Akershus?" 29. mars.

Les hele artikkelen
Turstien ut til Oleanas utsikt på Nesodden.

Bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftsområder

15.02.2017

Kommuner og friluftsråd i Akershus inviteres til seminar om bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftslivsområder 2. mars.

Les hele artikkelen
 1. 28 februar

  Møte i klagenemnda

  Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.
 2. 02 mars

  Seminar om bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftsområder

  Akershus fylkeskommune inviterer til seminar om hvordan vi kan ivareta friluftsliv langsiktig i by- og tettstedsutvikling torsdag 2. mars 2017.
 3. 03 mars

  Møte i fylkeselevrådet

  Fylkeselevrådet består av representanter for alle de videregående skolene i Akershus og skal jobbe for å ivareta interessene til elever og …

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Akershus

06.02.2015

Kommunene i Akershus oppfordres til å styrke friluftslivet gjennom å kartlegge og verdsette kommunens områder for friluftsliv.

Les hele artikkelen

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030

21.08.2014

I løpet av 2015-2016 skal en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Akershus utarbeides og vedtas. Hensiktene med planarbeidet er å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I tillegg ønsker vi å øke samarbeidet om prioritering og utvikling av løsninger for regionale behov.

Les hele artikkelen

Friluftsliv i skolen

04.04.2014

Som del av en nasjonal satsning, skal Akershus fylkeskommune i samarbeid med Oslo og omland Friluftsråd (OOF) opprette et regionalt forum for friluftsliv i skolen. Dette gjøres for å motivere og legge til rette for mer friluftsliv i skolen, og for å dele kunnskap og ideer.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

Kristin Marie Felde

Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse