1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker til fylkestinget.

Fylkesutvalget i Akershus består av 13 representanter, som velges av og blant medlemmene i fylkestinget. Utvalget ledes av fylkesordføreren, og møtes ca. en gang per måned.

Fylkesutvalget har blant annet følgende arbeidsområder; behandling av økonomiplanen, årsbudsjett, skattevedtak, plansaker, høringer, større byggesaker m.m.

Fylkesutvalget 2015 - 2019

H, FrP, KrF, V og Sp samarbeider om å styre fylkeskommunen i inneværende periode. De har tilsammen 8 av de 13 representantene:

Posisjon

Opposisjon

Høyre

4

Arbeiderpartiet

3

Fremskrittspartiet

1

Sosialistisk Venstreparti

1

Venstre

1

Miljøpartiet de Grønne

1

Kristelig folkeparti

1

Senterpartiet

1