1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Valg

Valg av representanter til fylkestinget holdes hvert fjerde år, sammen med kommunevalget. I tillegg har fylkeskommunen en rolle i gjennomføringen av stortingsvalget.

Fylkeskommunen tilrettelegger

Fylkeskommunen har ansvar for noe av tilretteleggingen for valg og for kontroll med valggjennomføringen i kommunene.

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister (senest 1. juni i valgåret).

Sakskart og protokoller fra fylkesvalgstyrets møter

Fylkeskommunen sørger også for at det blir trykket opp stemmesedler til stortingsvalg og fylkestingsvalg og distribuerer disse til kommuner og partier/grupper som stiller liste ved valget.

Fylkestingsvalg

Valg av representanter til fylkestinget holdes hvert fjerde år. De nåværende fylkestingsrepresentantene ble valgt inn i fylkestingsvalget 2015. Neste fylkestingsvalg er i 2019.

Les om resultatene fra fylkestingsvalget i 2015

Stortingsvalg

Stortingsvalg holdes hvert fjerde år. Neste stortingsvalg er høsten 2017.

Les mer på regjeringens valgportal

 

 

Kontakt

Hans Børte
RådgiverTrude Remme
Rådgiver