1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Plikten til å sende saker på høring reguleres blant annet gjennom plan- og bygningsloven § 5.2. Under finner du pågående høringer med aktuelle dokumenter og frister.  

For informasjon om frister og innsendingsmetode, se den enkelte høringsaken. Høringsuttalelser kan også lastes opp elektronisk gjennom bruk av elektronisk skjema for høringsuttalelser.

Ved bruk av skjemaet, registrere først dine data før du velger hvilken sak du ønsker å avgi høringssvar til. Dokumenter kan også lastes opp i vedlegg.

Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus

Publisert 11.12.2017 kl.19:43 / Sist endret: 15.12.2017 kl.15:55

Vekst og strukturendringer i ulike deler av detaljvarehandelen skaper nye utfordringer for eksisterende tettsteder og sentrumsområder i Akershus. Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus blir nå lagt ut til offentlig gjennomsyn. Frist for uttalelser er 19. mars 2018.

Forslag til planprogram for regional plan for kompetanse

Publisert 26.10.2017 kl.10:39 / Sist endret: 07.12.2017 kl.10:03

Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med en regional plan for kompetanse, og ber nå om innspill til forslaget til planprogram for planarbeidet. Frist for innspill er 21.12.2017.

Høring av konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på Nedre Romerike

Publisert 28.06.2017 kl.15:09 / Sist endret: 07.12.2017 kl.09:43

Akershus fylkeskommune ber om uttalelser til konseptvalgutredningen om kollektivtransport på Nedre Romerike. Frist for høringssvar er 21. desember 2017.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet