1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Organisasjon

I tillegg til det politiske nivået, består Akershus fylkeskommune av en fylkesadministrasjon, 42 virksomheter og to foretak.

Fylkesrådmannen

Fylkesrådmann i Akershus fylkeskommune er Tron Bamrud.

Fylkesrådmannen er den øverste administrative lederen i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har det overordnede ansvaret for å utrede og forberede saker til fylkestinget, iverksette fylkestingets vedtak og gjennomføre den daglige driften av fylkeskommunen.

Fylkesrådmann må ikke forveksles med fylkesmannen, som er statens representant i fylkene.

Fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonens hovedoppgaver er å være sekretariat for folkevalgt ledelse, strategisk ledelse overfor fylkeskommunens virksomheter samt ivareta regionale utviklingsoppgaver og forvaltningsoppgaver.

Fylkesadministrasjonen ledes av fylkesrådmannen og hans ledergruppe.

Fylkesadministrasjonen består av følgende avdelinger og enheter:

  • Avdeling for videregående opplæring
  • Avdeling for samferdsel og transport
  • Avdeling for plan, næring og miljø
  • Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse
  • Administrasjonsavdelingen
  • Kommunikasjonsstab
  • Juridisk stab

Virksomheter og foretak

Fylkeskommunen omfatter totalt 42 virksomheter og to foretak, herunder de videregående skolene, tannhelsetjenesten, AFK eiendom FKF og Akershus KollektivTerminaler.

Se alle virksomheter og foretak

Ansatte

Fylkeskommunen har totalt 4800 ansatte.

Se liste over alle ansatte fordelt på virksomhet/avdeling

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Akershus fylkeskommune per 01.06.2016