1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Eiendommer

Akershus fylkeskommune eier rundt 260 ulike bygg og eiendommer i fylket, fordelt på videregående skoler, folkehøgskoler og tannklinikker. Planlegging og drift administreres av foretaket AFK eiendom FKF.

Om AFK eiendom FKF

AFK eiendom FKF er fylkeskommunens eiendomsforetak. Foretaket har ansvar for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drifte skolebygg og andre eiendommer som eies av fylkeskommunen. Les mer om foretakets organisering, vedtekter, ledelse og styre.

Byggeprosjekter

Informasjon om planlagte, pågående eller gjennomførte byggeprosjekter.

Eiendomsforvaltning

Eiendomsavdelingen utøver eierrollen på vegne av fylkeskommunen og har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens eiendommer.

Rammeavtaler

Oversikt over rammeavtaler som gjelder AFK eiendom FKF.

Utleie

Det er mulig å leie eller låne fylkeskommunens lokaler når de fylkeskommunale virksomhetene ikke trenger dem selv.

Kontakt AFK eiendom 

Oversikt med kontaktinformasjon til ledelsen og alle ansatte i foretaket.