1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

20 mars 2018

Bokgilde 2018

Fylkesbiblioteket i Akershus inviterer til Bokgildet 2018, et litteraturseminar som løfter fram ny litteratur for voksne innen alle sjangre.


20-21 mars 2018

Årskonferanse for opplæringskontor 2018

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ønsker velkommen til årskonferanse for opplæringskontorene. Årets tema er "Endringer i fag- og yrkesopplæring".


21 mars 2018

Møte i fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet består av representanter for alle de videregående skolene i Akershus og lærlinger, og skal jobbe for å ivareta interessene til elever og lærlinger i fylket.


26-02 mars-
april
2018

Påskeferie

Påskeferie for de videregående skolene i Akershus.


09 april 2018

Næringsseminar for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og Akershus fylkeskommune inviterer til seminaret "Nedre Romerike tar sats". Påmeldingsfrist er 3. april.


10 april 2018

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Fristen for innsending av dokumenter til møtet er 20. mars pga. påsken.


15 april 2018

Søknadsfrist: fagskole

Det er et stort behov for arbeidstakere med fagskoleutdanning. Vi har fagskoletilbud innen en rekke fagområder.


16 april 2018

Møte i fylkesutvalget (ekstraordinært)

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.


17 april 2018

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


27 april 2018

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet