1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

29 juni 2018

Konferanse: Miljømessige utfordringer knyttet til kunstgressbaner

Kunstgressbaner byr på miljømessige utfordringer. Østfold, Akershus og Trøndelag fylkeskommuner innbyr derfor til en halvdags konferanse 29. juni om denne tematikken.


10 juli 2018

Melding om første inntak til videregående skole

Har du søkt skoleplass ved videregående skoler i Akershus? 10. juli kommer resultatene fra første inntaksrunde.


25 juli 2018

Melding om andre inntak til videregående skole

Fikk du ikke plass i førsteopptaket til videregående skole? 25. juli kommer resultatene fra andre inntaksrunde.


16 august 2018

Skolestart videregående skoler

16. august er det oppstart for de videregående skolene i Akershus for skoleåret 2018/2019.


21 august 2018

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging.


21 august 2018

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


22-23 august 2018

Studietur - universell utforming av sentrumsnære turstier

Fylkeskommunen har gleden av å invitere kommunene i Akershus til studietur til Telemark. Tema er universell utforming av sentrumsnære turstier. Påmelding innen 25. juni.


27 august 2018

Møte i eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår til behandling. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket.


27 august 2018

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.


27 august 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet