1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Scandria2Act

Gjennom Interreg-prosjektet Scandria2Act skal fylkeskommunen arbeide for å fremme alternative drivstoff i internasjonalt samarbeid. Prosjektet har varighet fra april 2016 til april 2019.

Logo Scandria 2 Act

Scandria2Act er et prosjekt under programmet Interreg Baltic Sea. Prosjektet har som hovedmål å fremme ren, multimodal transport for å øke samhandling og konkurranseevnen til Scandria-korridorens regioner, samtidig som vi minimerer negativ miljøpåvirkning forårsaket av transport.

Prosjektet fokuserer på tre områder, med tilhørende arbeidspakker:

 1. Distribusjon av alternative drivstoff
 2. Tilrettelegging for multimodale transporttjenester
 3. Etablering av en flernivå styringsmodell for samarbeidet langs korridoren, Scandria®Alliance.

Scandria2Act har fått status som Flagship project i Østersjøregionen. Dette er prosjekter som er spesielt viktige for å gjennomføre tiltak på programmets prioriterte områder, og som skal tjene som piloteksempler.

Prosjektet er en videreføring av et godt etablert samarbeid mellom en rekke aktører i den nordlige delen av Scandria-korridoren, på aksen Oslo – Berlin.

Fylkeskommunens involvering i prosjektet

Akershus fylkeskommune leder arbeidspakken for distribusjon av alternative drivstoff. De øvrige partnerne i arbeidspakken er:

 • Region Skåne
 • Energikontor Skåne
 • Det svenske forskningsinstituttet SP
 • Wildau Tekniske Høgskole
 • Det tyske energikontoret i Berlin
 • Plankontoret for Berlin-Brandenburg

Mål og ønskede resultater

Målet er å bidra til å fremme infrastruktur for og anvendelse av alternative drivstoff i Scandria-korridoren.

Med alternative drivstoff menes her drivstoffene elektrisitet, hydrogen og biogass/naturgass, som omhandles av EUs direktiv 2014/94/EU deployment of alternative fuels infrastructure (DAFI).

Prosjektet har en helhetlig tilnærming, og har som mål å fremme bruken av disse drivstoffene ut fra regionale forutsetninger og drivstoffenes anvendelsesområder.

Sammen skal partnerne levere følgende resultater:

 • Rapport med oversikt over utbredelse, bruk og erfaringer fra introduksjon av alternative drivstoff i Scandria-regionen.
 • Rapport med anbefalinger for forretningsmodeller og konsept for energistasjoner.
 • Strategi for distribusjon av alternative drivstoff i Scandria-regionen.
 • Roadshow med informasjon og utprøving av kjøretøy i Oslo/Akershus, Skåne og Berlin.

Rapporter, arrangementer og andre resultater fra prosjektet vil blant annet bli gjort tilgjengelig på denne siden.