1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Innsatsmidler for nyskaping

Fylkeskommunen skal legge til rette for å styrke regionens næringsliv og innovasjonsmiljøers evne til entreprenørskap, innovasjon og profilering, gjennom økt samhandling mellom næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og andre offentlige partnere.

Midlene skal bidra til økt verdiskaping og medvirke til at hovedstadsregionen blir en konkurransedyktig region i Europa.

Midlene skal bidra til:

 • kunnskapsbaserte nyetableringer med internasjonalt vekstpotensial.
 • innovasjonsfremmende samhandling mellom bedrifter (SMB og store) og kunnskapsinstitusjoner innen regionens sterke næringsmiljøer med sikte på økt konkurransekraft og verdiskaping.

Hvem kan søke

Kommuner i Akershus, delregioner i Akershus, lokale og regionale næringsorganisasjoner, organiserte bedriftsnettverk, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Finansieringsordning

Fylkeskommunale utviklingsmidler

Krav til søknad

Støtteordningen henvender seg til søkere innen entreprenørskap og innovasjonsmiljøer, med følgende prioriteringer: 

Entreprenørskap

 • Prosjekter som fremmer interesse for og kunnskap om entreprenørskap og som bidrar til å hjelpe entreprenører i gang og få dem til å lykkes med utviklingen av virksomheten.
 • Prosjekter som retter seg mot entreprenørskap i innovasjons­miljøer og rekrutterer eksisterende og potensielle entreprenører fra miljøene.
 • Prosjekter som gjennomføres i samarbeid med flere partnere, slik at prosjektet er en plattform for entreprenører og bidrar til å gi dem:
 1. råd og innspill fra flere ulike aktører.
 2. kontakt med investorer, kunder og andre partnere i en tidlig fase, gjerne internasjonalt.

Innovasjonsmiljøer

 • Prosjekter som har som mål å utvikle nettverk og næringsklynger innenfor prioriterte satsingsområder i regionen; life science, IKT, medisinsk teknologi, energi- og miljø og kulturnæringer.

Støtte til nettverks- og klyngeutvikling for prosjekter er basert på følgende kriterier:

 • Midlene skal gå til videreutvikling av eksisterende eller nye nettverk og næringsmiljøer.
 • Det skal være kunnskapsintensive nettverk og miljøer med gjennomføringsevne, internasjonale ambisjoner og potensial.
 • Deltakende næringsliv skal ha eierskapet til prosjektene og bidra til drift av aktivitetene.
 • Nettverkene bør være basert på forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og kunnskapsinstitusjoner eller bedrifter til bedrifter.
 • Prosjektene skal ha bred forankring i nettverket/miljøet.

Offentlig støtte til nettverks- og miljø­utviklingsprosjekter gis i henhold til stats­støtteregelverket. Offentlig støtte begrenses til 50 prosent. For nye nettverksinitiativ kan det vurderes en høyere støtteandel.

Søknadsskjema

Søknad sendes inn til postmottak@afk.no, merk søknaden med "Innsatsmidler nyskaping" og "seksjon næring".

Søknadsfrist

Løpende frist

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet