1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Tilskuddsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Spillemidler til anlegg utgjør i Akershus årlig mellom 60 og 70 millioner. Disse midlene kommer fra Norsk tippings overskudd, og fordeles fylkene fra Kulturdepartementet på bakgrunn av fastlagte kriterier.

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg). Søknadsberettigete er hovedsakelig kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

NB! Ordningen med spillemidler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg (MKN) avvikles. Siste frist for å søke på slike midler er 1. april 2014. Les mer om endringen her.

Finansieringsordning

Spillemidler – fordeling av Norsk tippings overskudd

Målgruppe

Kommuner, idrettslag, enkelte friluftsorganisasjoner og velforeninger. Andre kan også godtas dersom vedtekter godkjennes

Krav til søknad

Krav til søknad er beskrevet i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (regjeringen.no).

Søknadsskjema

En søknad om spillemidler må minimum inneholde

 • Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer. Planer og tegninger for anlegget skal godkjennes av kommune før byggestart. Dersom dette ikke er i orden vil ikke en søknad om spillemidler kunne godkjennes. Dette må ikke forveksles med ordinær byggesaksbehandling
 • Detaljert kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Plan for drift og vedlikehold
 • Dokumentasjon på rett til bruk av grunn. Det kreves tinglyste leieavtaler for bruk av grunn (30 år for ordinære anlegg og 20 år for nærmiljøanlegg)

Søknadsprosess

 • September/oktober – frist for å sende inn søknad til kommunen anlegget ligger i. Kommunen setter en egen frist på innlevering. Ta kontakt med egen kommune for informasjon. NB: Enkelte kommuner har frist før sommerferien.
 • 15. november – Frist for å søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til Kulturdepartementet. Alle anlegg som har en kostnadsramme over NOK 80.000 skal ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. For de fleste anlegg gjøres dette hos kommunen, men større kostnadskrevende og mer spesialiserte anlegg trenger  forhåndsgodkjenning av Kulturdepartementet (for eksempel idrettshaller). Behandlingstid er beregnet til 2 måneder.
 • 15. januar – Kommunens frist for oversendelse av søknader om spillemidler til fylkeskommunen. Innen denne fristen skal kommunen ha foretatt en nøye gjennomgang av søknadene. Søknadene skal også følges av en politisk vedtatt prioriteringsliste. Denne lista danner i Akershus grunnlag for fylkeskommunens tildeling av spillemidler.
 • 15. mars – Frist for fylkeskommunen for å oversende søknader om spillemidler til Kulturdepartementet. Fylkeskommunen har da foretatt en grundig vurdering av søknadene og avgjort om søknadene kan godkjennes eller avslås.
 • Mai/Juni – Tildeling til fylkene av årets spillemiddelpott. Tilsagnsbrev sendes ut til de som mottar spillemidler i årets søknadsperiode.

Utfyllende informasjon ligger på kulturdepartementets nettside Idrettsanlegg.no

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet