1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til nærmiljøanlegg

Tilskudd til anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- eller oppholdsområder. Søknadsfrist 15. oktober.

Hvem kan søke?

Søker kan være kommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag og andre.

Det kan søkes om:

Tilskudd til anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- eller oppholdsområder.

Totalt er det definert omtrent 20 anlegg som er stønadsberettiget, f.eks. sandvolleyballbaner, ballbinger, turveier/-stier, BMX-løyper o.l. Men rene redskapslekeplasser som sandkasser, husker, sklier, vipper og klatrehus faller utenfor ordningen.

Tilskuddet skal først og fremst gå til anlegg som legger til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og som ligger i tilknytning til boområder.

Man kan få halvparten av prosjektkostnadene, begrenset oppover til 400 000,- kroner.

Finansieringsordning:

Spillemidler

Slik søker du

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Idrettsanlegg.no

Send søknaden til kommunen hvor anlegget befinner seg. Søknadsfristen er ca. 15. oktober. (Fristen varierer fra kommune til kommune).

Søkeren sender søknaden til sin kommune. Kommunene sender søknadene videre til fylkeskommunen innen 15. januar.

Kontaktperson

Idretts- og friluftslivetaten/konsulenten i hver kommune.
I fylkeskommunen: Torgeir Berg, telefon 22 05 56 10/ mobil 975 39 391.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet