1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Aktive barn - tryggere skolevei

Akershus fylkeskommune inviterer alle grunnskoler i fylket til å søke midler fra ordningen "Aktive barn - tryggere skolevei" for 2017-2018.

Om ordningen

«Aktive barn - tryggere skolevei» er en fylkeskonkurranse hvor målet er å få flere barn til å gå eller sykle til skolen. Tidligere het ordningen «Gå til skolen – tryggere skolevei». Målet er at flere barn skal gå eller sykle til og fra skolen og SFO, samt at elevene får en tryggere skolevei.

Statens vegvesen og Trygg Trafikk arrangerer konkurransen på vegne av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus (FTU). Til sammen har ordningen 4 millioner kr til rådighet for skoleåret 2017-2018.

Hvem kan søke

Alle grunnskoler i Akershus kan søke om pengestøtte fra ordningen «Aktive barn - tryggere skolevei for skoleåret 2017–2018».

Tildelingskriterier

Aktiv til skolen

Hver skole kan søke støtte opp til kr 40,- per elev fra 1.-7. trinn. Dette beløpet kan benyttes til materiell, premiering og andre tiltak som stimulerer til økt aktivitet. Beløpet på kr 40,- kan bli justert utfra hvor mange skoler som søker.

Ordningen er rettet mot elever på 1. til 7. trinn, med hovedfokus på 1. trinn.

Trafikkontakt

Skoler med trafikkontakt kan søke om ekstra støtte for inntil 15 000 kr. Beløpet er ment til læreren som tar vervet. Personen skal være kontaktperson til Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

En trafikkontakt skal

 • være en lærer/en person med pedagogisk utdanning
 • være kontaktperson til Statens vegvesen og Trygg Trafikk
 • få foreldre til å stille frivillig opp til å være med i og å organisere gågrupper
 • ta seg av organisering og opplæring av trafikkvakter dersom skolen benytter dette
 • lage en presentasjon om trafikk som tema til foreldremøter – tilpasset trinn og årstider
 • samarbeide med FAU, organisere refleksaksjoner, sjekke sykkelhjelmbruk etc.
 • sjekke at trafikksikkerhet er en del av skolens internkontrollsystem
 • ha kontakt med trafikkansvarlige organer i kommunen, i samarbeid med skolens ledelse og FAU. Rapportere og søke informasjon om trafikale utfordringer rundt skolen og på skoleveien
 • delta på kurs for trafikkontakter arrangert av Statens vegvesen og Trygg Trafikk og delta på skolenettverksmøter i sin region
 • holde seg oppdatert og kunne videreformidle Trygg Trafikks nettsider om trafikkopplæring
 • sørge for å bestille refleksvester til alle 1. trinnselever innen fristen og være pådriver i arbeidet med å motivere barna til å bruke vestene

Trafikkvakt

Dersom skolen har en trafikkontakt kan det også gis støtte til trafikkvaktordning utført av voksne. Skolen kan søke støtte på inntil 35 000 kr i året for trafikkvaktordning. Det forventes at honoraret skal gå til personene som tar dette oppdraget. Vi vil prøve å gjøre noen befaringer for å se på trafikkvaktene i løpet av neste skoleår.

En trafikkvakt er nn voksenperson (pensjonist, frivillig, assistent, evt. lærer) som hjelper barn på skoleveien, som for eksempel å følge barn over gangfelt eller lignende og av og på buss.

Personen må

 • være tydelig og synlig og ha på seg refleksvest
 • ha interesse og kunnskap om trafikk og barn
 • sette seg inn i lokale trafikkforhold
 • være årvåken og ansvarsfull

Trafikksikker kommune

Akershus fylkeskommune har vedtatt å stimulere til at alle kommuner i Akershus skal jobbe for å bli godkjent som «Trafikksikre kommuner». Ordningen forutsetter blant annet at alle skolene i kommunen må være godkjente trafikksikre skoler. Utfra dette er det gjort noen endringer i forhold til hva som forventes av en trafikkontakt. Det gjøres oppmerksom på at selv om skolen i dag ikke er «trafikksikker skole» kan det fortsatt søkes støtte fra ordningen «Aktive barn – tryggere skolevei».

Ordningen «Trafikksikker kommune» vil bli ivaretatt av Trygg Trafikk, for mer info se www.trafikksikkerkommune.no.

Kontaktperson for «Trafikksikker kommune» er Unni Knutli, tlf. 911 64 318 eller e-post knutli@tryggtrafikk.no.

Slik søker du

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 2. mai 2017.

Søknadsskjema

Søknadsskjema Aktive barn - tryggere skolevei

Søknaden sendes til:

Statens vegvesen, Region øst
v/Kristin Tandberg
Postboks 100
2605 Lillehammer

Behandling av søknaden

Søknadene behandles av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i løpet av sommeren 2017.

Rapportering

Rapporteringsskjema Gå til skolen - Tryggere skolevei 2016

Skolene som har fått tildelt midler skal året etter rapportere til Statens vegvesen. Rapportskjema for 2016 sendes innen 2. mai 2017 til

Statens vegvesen, Region øst
v/Kristin Tandberg
Postboks 100
2605 Lillehammer

Vil du vite mer?

Se informasjonsskriv for tilskuddsordningen

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet