1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Statistikk om videregående opplæring

På denne siden finnes statistikk over elever og lærlinger, hvordan de har det i opplæringen og hvordan det går med dem i opplæringsløpet. Statistikkene er utarbeidet både for fylket som helhet, men også for den enkelte skole.

 

Nøkkeltall videregående opplæring - Akershus fylkeskommune, Årsrapport 2016 Verdi
Antall elever i videregående skoler 21 749
Antall elevplasser 23 340
Antall ledige elevplasser pr. 1. okt. 1 591
Søkere med lovfestet rett tatt inn på sitt første ønsker, alle trinn (%) 94,1
Oppfyllingsgrad pr. 1. okt. (%) 93,2
Forholdet studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 (%) 65/35
Fullført og bestått 2015-2016       85,4
Andel som har avbrutt videregående opplæring i løpet av skoleåret 2015-2016 (%) 3,5

[-]

 

Nøkkeltall opplæring i bedrift - Akershus fylkeskommune, Årsrapport 2016 Verdi
Nye lærlinger i Akershus 1062
Nye gjestelærlinger 352
Nye akershus-lærlinger i andre fylker 526
Fag- og svenneprøver, bestått 890
Fag- og svenneprøver, ikke bestått 59
Avbrutt opplæring 191
Løpende lærekontrakter 2 862

[-]

Tilstandsrapport for videregående opplæring inneholder informasjon om elevenes læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø. Rapporten utarbeides årlig på bestilling av fylkestinget, og gir en detaljert og samlet oversikt over styringsdataene i henhold til mål og resultatkrav i fylkeskommunens økonomiplan.

Tilstandsrapport for skoleåret 2016-2017 (PDF: 5.9 MB)

Tilstandsrapport for skoleåret 2015-2016 (PDF: 3.0 MB)

Tilstandsrapport for skoleåret 2014-2015 (PDF: 6.4 MB)

Tilstandsrapport for skoleåret 2013-2014 (PDF: 7,9 Mb)

Tilstandsrapport for skoleåret 2012-2013 (PDF: 4,7 Mb)

Tilstandsrapport for skoleåret 2011-2012 (PDF: 6,1 Mb)

Tilstandsrapport for skoleåret 2010-2011 (PDF: 6,2 Mb)

[-]

Statistikkheftene gir oversikt over antall elever som har fullført og bestått alle fag, holder på, har ikke bestått, mangler grunnlag eller har avbrutt opplæring. Karakterutvikling beskrives som et tall som er gjennomsnittlig inntakskarakter minus gjennomsnittskarakter ut for alle elevene som fullfører og består dette året.

Karakterutvikling, skoleåret 2016-2017

Karakterutvikling, skoleåret 2015-2016

Karakterutvikling, skoleåret 2014-2015

Karakterutvikling, skoleåret 2013-2014

Karakterutvikling, skoleåret 2012-2013

Karakterutvikling, skoleåret 2011-2012

Karakterutvikling, skoleåret 2010-2011

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet