1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Samferdselsstatistikk

På denne siden finner du flere fakta om kollektivtrafikk, biltrafikk, trafikkulykker og mye mer. Statistikken presenteres via tabellbank og publikasjoner.

Statistikk- og tabellbank

I fylkeskommunens statistikk- og tabellbank er det samlet en rekke statistikker under temaet samferdsel. Denne samferdselsstatistikken er felles for aktørene i PROSAM.

Statistikk- og tabellbank inneholder flere årsserier bl.a. om sentrale nøkkeltall om kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, regionbuss i Akershus, trafikkulykker og  registrerte kjøretøy. I 2016 var det 19450 registrerte elbiler i Akershus (personbiler).

Tabellene om biltrafikken inneholder statistikk/trafikktellinger bl.a. knyttet til veitrafikkindeks, trafikk over bygrensen Oslo/Akershus og fylkesgrenser i Akershus. Vi har også data om bomringene. Her er en tabell som viser ÅDT til en retning på bomringene i Oslo og Bærum slik at du kan se hvor mange passeringer angikk elbiler.

Utvalgte nøkkeltall 2016 for Akershus

Tema Verdi
Fylkesveier, antall km 1 826 km
Gang og sykkelveier langs fylkesvei (km) 252,3 km
Gang- og sykkelveier langs europa- og riksveier  69,9 km
Vognkilometer/rutekilometer for bussruter (regionbuss) 37 mill.
Påstigende passasjerer for regionbuss 53,8 mill.
Påstigende passasjerer tog i Akershus 30,7 mill.
Påstigende passasjerer båt 3,8 mill.
Antall drosjeløyver - ordinære løyver 610
Skoleskyss, for elever på grunnskolen og videregående skole 21 556
Antall omkomne i veitrafikken 12

Les mer om samferdsel (kollektivtrafikk og fylkesveier) i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016

Publikasjoner med flere nøkkeltall om samferdsel

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet