1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Samferdselsstatistikk

På denne siden finner du flere fakta om kollektivtrafikk, biltrafikk, trafikkulykker og mye mer.

Statistikk- og tabellbank

I fylkeskommunens statistikk- og tabellbank er det samlet en rekke statistikker under temaet samferdsel. Denne samferdselsstatistikken er felles for aktørene i PROSAM.

Statistikk- og tabellbank inneholder flere årsserier bl.a. om sentrale nøkkeltall om kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, regionbuss i Akershus, trafikkulykker og  registrerte kjøretøy. I 2017 var det 28 979 registrerte elbiler i Akershus (personbiler).

Tabellene om biltrafikken inneholder statistikk/trafikktellinger bl.a. knyttet til veitrafikkindeks, trafikk over bygrensen Oslo/Akershus og fylkesgrenser i Akershus. Vi har også data om bomringene i Oslo og Bærum.

Utvalgte nøkkeltall 2017 for Akershus

Tema Verdi
Fylkesveier, antall km 1 825 km
Gang og sykkelveier langs fylkesvei (km) 252,3 km
Gang- og sykkelveier langs europa- og riksveier  69,9 km
Vognkilometer/rutekilometer for bussruter (regionbuss) 37 mill.
Påstigende passasjerer for regionbuss 58,7 mill.
Påstigende passasjerer tog i Akershus 30,5 mill.
Påstigende passasjerer båt 3,7 mill.
Antall drosjeløyver - ordinære løyver 639
Skoleskyss, for elever på grunnskolen og videregående skole 23 500
Antall omkomne i veitrafikken i 2016 (nye tall kommer i juni 2018) 12

Les mer om samferdsel (kollektivtrafikk og fylkesveier) i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2017

Publikasjoner med flere nøkkeltall om samferdsel

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet