1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Statistikk og kart  

Nyheter

Akershus er det nest attraktive næringsfylket i landet. Det viser en regional analyse av næringslivet i Akershus for 2016 som Telemarksforskning har utarbeidet.

Akershus er det mest attraktive …

Kalender

02
mai

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å …

Akershus er det nest attraktive næringsfylket i landet. Det viser en regional analyse av næringslivet i Akershus for 2016 som Telemarksforskning har utarbeidet.

Regional analyse av Akershus 2016

21.02.2017

Akershus er det mest attraktive næringsfylket i landet. Det viser en regional analyse av næringslivet i Akershus for 2016 som Telemarksforskning har utarbeidet.

Les hele artikkelen

Befolkningsprognose for Akershus fram mot 2031

01.02.2017

En befolkningsprognose fra Akershus fylkeskommune viser at folketallet i Akershus kan bli 769 000 per 1. januar 2031. Dette utgjør en vekst på nesten 30 prosent fra 1. januar 2016.

Les hele artikkelen

Fortsatt høy befolkningsvekst i Akershus

18.11.2016

Per 30. september 2016 bodde det 601 789 personer i Akershus. Befolkningsveksten i fylket er fremdeles høy, men kan bli noe lavere i år enn i 2015. Dette skyldes i hovedsak lavere nettoinnvandring.

Les hele artikkelen
 1. 02 mai

  Møte i fylkesutvalget

  Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.  
 2. 08 mai

  Møte i fylkestinget

  Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens …
 3. 09 mai

  Møte i klagenemnda

  Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.