1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Søke drosjeløyve

Alle som skal drive en drosje må ha drosjeløyve. Drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte passasjerer.

For å kunne få drosjeløyve i Akershus må du ha minimum to års erfaring som fulltids drosjesjåfør i løyvedistriktet Oslo og Akershus. I tillegg må du ha god vandel, faglig kompetanse og tilstrekkelig økonomisk evne. Når alle disse kravene er oppfylt, er det den søkeren som har lengst ansiennitet, som får tilbud om ledig løyve.

[-]

Elektronisk søknadsskjema

Alle som søker om drosjeløyve for første gang, skal fornye søknad og ansiennitet for 2015 eller endre søknaden (sentralvalg) skal benytte elektronisk søknadsskjema. Du kan også ettersende vedlegg via det elektroniske søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Andre henvendelser om ansiennitet, søknad om reserveløyve eller søknad etter at du har mottatt tilbud om drosjeløyve sendes fortsatt per post.

Vedlegg til søknaden 

Hvilke vedlegg som skal legges ved søknaden avhenger av om du søker ansiennitet som drosjesjåfør eller løyvehaver. Hvis du var både drosjesjåfør og løyvehaver i samme år må du legge ved dokumentasjon for begge deler. Det er også nye krav til dokumentasjon fra 2015.

Drosjesjåfører

I tillegg til å fylle ut elektronisk søknadsskjema skal drosjesjåfører legge ved følgende dokumentasjon:

2015  2014 og tidligere år

Dersom du var drosjesjåfør i Oslo eller Akershus i hele eller deler av 2015, skal du legge ved:

 • A08-Mine inntekter og arbeidsforhold 

Les her om hvordan du bestiller A08

Dersom du var drosjesjåfør i Oslo eller Akershus i hele eller deler av 2014 og/eller tidligere år skal du legge ved:

 • Attest fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret).
  Du bestiller attesten ved å ringe NAV på telefon 62 02 40 50.
 • Grunnlagsdata med inntekt og arbeidsgiver.
  Du bestiller attesten ved å ringe til Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Ansiennitetsbøker- eller skjema godkjennes ikke lenger som dokumentasjon.

Løyvehavere

Hvis du søker som løyvehaver i Akershus trenger du kun å fylle ut det elektroniske skjemaet. Løyvehavere fra Oslo må legge ved kopi av løyvedokumentet.

Kun godkjent elektronisk søknadsskjema

Fra og med 1. november 2016 aksepteres kun elektronisk søknadsskjema. Eldre søknadsskjema eller utskrift av elektronisk søknadsskjema godkjennes ikke.

Les mer om utfylling av det elektroniske søknadsskjema i Veileder elektronisk søknadsskjema.

Trenger du hjelp til å søke elektronisk?

Hvis du fortsatt har spørsmål eller trenger veiledning til utfylling av skjema kan du få hjelp av saksbehandlerne ved transportseksjonen.

Dersom du fremdeles har problemer, kan du ringe telefonnummer 22 05 50 00 for å avtale et tidspunkt hvor en saksbehandler kan vise og svare på spørsmål om elektronisk søknad.

[-]

Søkelister til drosjeløyve

For å kunne drive et drosjeløyve i Akershus må du være tilknyttet en drosjesentral. Når du skal søke om drosjeløyve i Akershus, må du derfor først søke fylkeskommunen om å få registrere deg på søkelisten ved den drosjesentralen du ønsker å drive løyve.

Sentraler i Akershus

I Akershus er det åtte drosjesentraler, som er fordelt på fem stasjoneringsområder.

Asker og Bærum

 • Asker og Bærum Taxi
 • Teletaxi Asker og Bærum (0-TAXI)

Follo

 • Ski Taxi
 • Follo Taxi

Nedre Romerike

 • Nedre Romerike Taxi
 • Taxi 3 Romerike

Aurskog-Høland og Sørum

 • Aurskog-Høland og Sørum Taxi

Øvre Romerike

 • Øvre Romerike Taxi

Ordinært drosjeløyve og utvidet drosjeløyve

Hver av drosjesentralene i Akershus har to søkerlister, én for ordinært drosjeløyve og én for drosjeløyve som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Du kan søke om å stå på de listene du ønsker.

Stasjoneringsområde

Drosjesentralene har bestemte stasjoneringsområder. Drosjesentralene har egne kjøreplaner som skal sikre et tilstrekkelig drosjetilbud i stasjoneringsområdet. Løyvehavere må følge sentralens kjøreplaner. Tilknyttede drosjer plikter å være tilgjengelig for publikum i dette området og kan ikke ta oppstilling og/eller drive virksomheten fra annet område.

 

 

 

[-]

Den på søkelisten som har lengst ansiennitet vil få tilbud når det er ledig løyve. Ansienniteten på listene er beregnet til og med 31. desember 2017.

Fristen for å søke til denne søkelisten var 15. februar 2018.

Søkeliste til drosjeløyve i Akershus - 2018-1

[-]

Her finner du oversikt over ledige drosjeløyver som skal tildeles etter søkerlisten 2018-1, med søknadsfrist 15. februar 2018.

Ledige løyver som ikke er tildelt i løpet av et halvt år etter kunngjøringsdato og den aktuelle søkerlisten, blir overført  til sist oppdaterte søkerliste ved samme sentral.

Sentral

 Ordinære   

Utvidet løyve tilrettelagt for funksjonshemmede*

Asker og Bærum Taxi 5 -
0-TAXI 6 -
Ski Taxi - -
Follo Taxi 4 -
Nedre Romerike Taxi 1 1
Taxi 3 Romerike 1 -
Aurskog-Høland og Sørum Taxi 1 -
Øvre Romerike Taxi - -

* (utvidet løyve 10 – 16 seter, maxi-taxi med plass til rullestoler)

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet