1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Gir utstyr til sykkelopplæring

Torsdag 14. desember ble den første sykkelpakken overlevert Ski kommune. Sykkelpakken inneholder utstyr for trafikkopplæring og sykkelferdigheter for barn, og er en støtteordning fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Pakken inneholdt en mobil sykkelbane, opplæringsmateriell fra Trygg Trafikk, lånesykler og en biltilhenger for oppbevaring og transport av utstyr mellom skolene. Utstyret har en samlet verdi kr 280 000,-.

Trafikkopplæring og sykkelferdigheter er avgjørende for å forebygge ulykker. Den viktigste sykkelopplæringen skjer ved å øve ute samtidig som man lærer de mest nødvendige sykkelreglene. Akershus fylkeskommune har gjennom fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) etablert en støtteordning for å øke sykkelferdigheten.

Det var totalt 9 kommuner som søkte og fikk tilsagn om forskjellige typer sykkelpakker. Det er Statens vegvesen som har administert ordningen, på vegne av FTU.

Kommune

Tiltak

Søknadssum

Gjerdrum

Mobil sykkelbane, opplæringsmateriell

177 400

Ski

Mobil sykkelbane, oppl.materiell, sykkelhenger, lånesykler

277 900

Nes

Opplæringsmateriell

6 490

Skedsmo

Opplæringsmateriell

77 880

Asker

Mobil sykkelbane

150 000

Fet

Sykkelhenger, opplæringsmateriell

61 500

Rælingen

Sykkelhenger, opplæringsmateriell, lånesykler

86 940

Oppegård

Sykkelhenger, opplæringsmateriell, lånesykler

200 500

Nesodden

Sykkelhenger, opplæringsmateriell

26 500

Totalt

1 065 110

Søk midler for 2018

Ny utlysning blir kunngjort i begynnelsen av mars 2018, med søknadsfrist 18. april 2018.

Ordningen vil i løpet av sommeren 2018 bli evaluert og det vil da bli avklart om tiltaket skal videreføres.

Les flere artikler

I 2018 skal det legges 212 km ny asfalt i Akershus. Fra asfaltering i Vestby.

212 kilometer ny asfalt i Akershus

11.04.2018

Les hele artikkelen

Møteleder Kristin Aandal, fra Statens vegvesen.

Veien til et universelt uformet kollektivtransporttilbud - brukermedvirkning

04.04.2018

Les hele artikkelen

Ruter endrer sitt rutetilbud fra 8. april 2018.

Ruter styrker kollektivtilbudet i Akershus og Oslo

21.03.2018

Les hele artikkelen

Formålet med planen er å presentere tiltak på flere områder, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene. Bilde fra ny gang- og sykkelvei i Nes kommune, åpnet i 2017.

136 tiltak mot trafikkdøden

13.03.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet