1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PP-tjenesten skal hjelpe og bistå elever, lærlinger, lærekandidater, de videregående skolene og lærebedrifter.

PP-tjenesten er sakkyndig instans når det gjelder å utrede vansker og vurdere behov for tilrettelegging i videregående opplæring. PP-tjenesten er lokalisert i Veiledningssentrene til Akershus fylkeskommune.

PP-tjenesten utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringsloven, blant annet når det gjelder:

 • rett til spesialundervisning
 • rett til inntak på særskilt prioritert utdanningsprogram
 • rett til utvidet opplæringsrett (fjerde og femte skoleår)
 • behov for tilrettelegging ved prøver og eksamen
 • Både elever, lærlinger, lærekandidater og foresatte kan ta direkte kontakt med PPT. Lærlinger og lærekandidater kan også ta kontakt via instruktør/veileder i bedriften.


PP-tjenesten kan bistå elever, lærlinger og lærekandidater med følgende:

 • Hjelp i forbindelse med overgang fra skole til bedrift.
 • Hjelp med personlig problemer, eventuelt hjelp til henvisning til andre instanser.
 • Råd og veiledning vedrørende tilrettelegging i bedrift og av kompetanseprøve.
 • Råd og veiledning ved samarbeidsvansker eller konflikter mellom lærekandidat og opplæringsbedrift.
 • Utarbeide en sakkyndig vurdering når det er behov for spesialundervisning.

Ansatte arbeider med saker som har betydning for opplæring, det kan bl.a. være lære- og fagvansker, læringsmiljø eller psykiske vansker.
PP-tjenesten tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for opplæring, f.eks. fagvansker, personlige eller sosiale problemer.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet