1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du:

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom. Oppfølgingstjenesten er lokalisert ved Veiledningssentrene til Akershus fylkeskommune.