1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Veiledningssentre

Veiledningssentrene i Akershus samler fire tjenester: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), Karrieretjenesten og Voksenopplæringen.

Besøk nettsidene til veiledningssentrene i Akershus >>>

Tjenester

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for opplæring, f.eks. fagvansker, personlige eller sosiale problemer.

Oppfølgingstjenesten (OT) gir veiledning/karriereveiledning og hjelp slik at ungdom kan få brukt retten til videregående opplæring. OT samarbeider med ungdom som ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass, har droppet ut av skolen/bedriften og heller ikke har fast arbeid.

Karrieretjenesten styrker arbeidet med karriereveiledning i grunnopplæringen og skal sikre god overgang mellom grunnskolen og videregående opplæring.

Voksenopplæringen legger til rette for at voksne kan benytte retten til videregående opplæring, gir gratis karriereveiledning og dokumentasjon på kunnskap (realkompetansevurdering).

Fagopplæringen følger opp lærlinger og lærekandidater i bedrift. Vi godkjenner nye og følger opp eksisterende lærebedrifter i Akershus.

 

Se veiledningssentrene på kartet


Se større kart