1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kvalitetsplakaten for opplæring i bedrift

For å sikre at vi har gode fagarbeidere i fremtiden, har vi utarbeidet kvalitetsplakaten. Plakaten gir en oversikt over kjennetegnene på hva vi definerer som god opplæring i bedrift i Akershus.

Kvalitetsplakaten er et verktøy for bedriftene i arbeidet med å gi en best mulig opplæring til lærlingene og lærekandidatene.

Her kan du laste ned kvalitetsplakaten.

Kvalitetsområder

Kvalitetsplakaten har to hovedområder: lærlingens kompetanse og opplæringen. Hvert hovedområde er delt opp i kvalitetsområder med tilhørende kjennetegn på kvalitet. Vi har jobbet med å konkretisere kjennetegnene så de gir rom for forbedringsarbeid, men også rom for lokal tolkning og konkretisering.

Vi ønsker at lærebedriftene bruker plakaten sammen med lærlingene for å bli enige om forbedringsområder. I tillegg bør hver enkelt faglig leder og instruktør bruke kvalitetsplakaten og stille spørsmålene:

  • Hvordan er opplæringen hos oss i forhold til dette kjennetegnet?
  • Hvordan kan vi eventuelt bli bedre?

Skolene skal også bruke kvalitetsplakaten

Kvalitetsplakaten skal også introduseres i skolen, og kvalitetsplakaten vil bli et verktøy for elever og lærere i faget yrkesfaglig fordypning (YFF). Kjennetegnene på kvalitet viser hva elevene skal strekke seg mot på veien inn i læretiden og vil bidra til å lette overgangen mellom skole og bedrift.

Fagrådene i Akershus fylkeskommune har kvalitetssikret plakaten.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet