1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Bli lærebedrift

En lærebedrift er godkjent for å ansette lærlinger eller lærekandidater. For å bli godkjent i et lærefag må bedriften kunne gi opplæring i vg3 læreplanen for faget.

Lærebedriften må ha en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leder må ha fagkompetanse i det faget bedriften er godkjent for.

For å bli lærebedrift må bedriften fylle ut søknadsskjema. Utfylt skjema skal sendes inn til fylkeskommunen sammen med attestene til faglig leders kompetanse i faget.

Last ned: Søknad om godkjenning som lærebedrift

Lærebedriften må

 • Lage en plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget.
 • Bli kjent med opplæringsloven som omhandler opplæring i bedrift
 • Tilby et godt arbeids- og læremiljø.
 • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Vurdere opplæringen av lærlingene i bedriften jevnlig.
 • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt.

Kvalitetsplakaten: Les mer om hva som kjennetegner god kvalitet i opplæringen.

Opplæringskontor

Et opplæringskontor er flere bedrifter som har gått sammen for å samordne inntak og opplæring av lærlinger. Hver bedrift skal godkjennes av fylkeskommunen. Lærlingene og lærekandidatene tegner da lærekontrakt eller opplæringskontrakt med opplæringskontoret. Opplæringen kan foregå i en eller flere av medlemsbedriftene.

Kurs for lærebedrifter

Vi arrangerer kurs for faglige ledere og ansvarlige ledere.

 • Søk i godkjente lærebedrifter

 • Intern plan for opplæringen

  Lærebedriftene skal utarbeide en intern plan for opplæringen i bedriften. Opplæringsplanene er et verktøy for å sikre at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen. 

  Ta utgangspunkt i bedriftens arbeidsoppgaver og vurder hvordan de samsvarer med kompetansemålene i læreplanen. La lærlingen jobbe med de arbeidsoppgavene som best dekker læreplanen. 

  Mal - intern plan for opplæring

  Les mer om hvordan en intern plan kan utarbeides

  [-]

 • Tilskudd

  Som lærebedrift mottar du et tilskudd som dekker deler av de utgiftene lærlingordningen medfører.

  [-]

 • Forsikring

  Som lærebedrift har du ansvar for at lærlingen eller lærekandidaten er forsikret i læretiden. Dersom det oppstår en ulykke og lærlingen blir skadet, må du melde skaden skriftlig til trygdekontoret og forsikringsselskapet.

  [-]

 • Årlig rapport for lærebedrifter

  Lærebedrifter skal årlig rapportere på spørsmål som er sentrale i opplæringen av lærlinger og lærekandidater.

   

  [-]

 • Registrering Vigo bedrift

  Registrering og tilgang

  Lærebedrifter som ønsker tilgang til Vigo bedrift må fylle ut et elektronisk registreringsskjema. Registrering Vigobedrift 

  For mer informasjon kan dere laste ned brukerveiledningen til VIGO bedrift (PDF: 2,5 Mb).

  [-]

Asker og Bærum

Astrid Horneland
Rådgiver Fagopplæring Veiledningssenteret Asker og Bærum

Romerike

Gunnbjørn Ånerud
Rådgiver fagopplæringEven Seberg
Rådgiver fagopplæring-Karrieretjenesten Veiledningssenteret Romerike

Follo

Mona Hovd
Fagopplæring - Rådgiver.