1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Praksiskandidat - fagbrev som voksen

En praksiskandidat er en voksen som har yrkeserfaring og som ønsker å formalisere sin kompetanse ved å ta fag- eller svennebrev.

Oppmeldingsskjema til fag- og svenneprøve for praksiskandidater.

Praksiskandidater kan avlegge fag- og svenneprøve på bakgrunn av lang og allsidig praksis i et yrke. For å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat må du ha 25 % lengre praksis enn en lærling. Hvis du har jobbet i hundre prosent stilling i fem år (i noen fag fem og et halvt år) og bestått en teoretisk Vg3-eksamen kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve.

Praksis

Her finner du viktig informasjon om praksis før du melder deg opp til fag-/svenneprøve:

Det er læreplanen for faget som sier hva du skal prøves i. Gå igjennom læreplanen for faget ditt, og se hva du skal kunne før du melder deg opp.

Læreplan for faget ditt finner du på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

[-]

Du må ha jobbet 100% i fem år før du kan melde deg opp til fagprøven. Vi vet at mange jobber deltid og noen har flere vikariat. Ved å bruke denne praksiskalkulatroen kan du finne ut hvor mye praksis du har. Har du nok, eller må du jobbe en stund til før du kan melde deg opp?

Relevant videregående skole på vg1 og vg2 nivå godskrives som praksis.

Prøv vår praksiskalkulator

Husk at enkelte fag, som elektriker og rørlegger, har lengre læretid og krav om mer teori.

 

[-]

Du må legge ved attester fra tidligere arbeidsgivere som dokumentasjon. Dette må være praksis relatert til faget.

Du kan også legge ved tidligere skolegang.

Timelister er ikke godkjent dokumentasjon.

[-]

Oppmeldingen til fag- eller svenneprøven må du gjøre i det fylket som du bor. Bor du i Akershus og jobber i Oslo, må du melde deg opp i Akershus fylkeskommune.

Oppmeldingsskjema til fag- og svenneprøve for praksiskandidater.

Retningslinjer for gjennomføring av fag-/svenneprøven.

Husk å legge ved kompetansebevis fra teoretiskprøve og attester på prakis fra arbeidsgivere.

Du sender oppmeldingen din til:

Akershus fylkeskommune
Avdeling for videregående opplæring
Postboks 1194, Sentrum
0107 Oslo

 

[-]

Det er Avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune som godkjenner oppmeldingen din.

Husk at du må melde deg opp i det fylket du bor, selv om du jobber i et annet fylke.

[-]

Det er kun frister for å melde seg opp for helse- og oppvekstfagene. Dette gjelder ikke de andre utdanningsprogrammene.

Frister for helse- og oppvekst er:

1. september
1. februar

Vi har stor pågang av voksne som ønsker et fagbrev, og ventetiden fra vi mottar oppmeldingen til fagprøven er gjennomført og bestått, kan være 4-8 måneder.

Vi gjennomfører praktisk fagprøve for praksiskandidater i helse- og oppvekstfagene i perioden september til mai. Dette er fordi lærlingene gjennomfører sine fagprøver i sommerhalvåret. Disse prøvene blir alltid prioritert av prøvenemnda. 

Lærlinger blir prioritert av prøvenemndene uansett fag.

[-]

Det koster 902 kroner å gå opp til fag- eller svenneprøve. En faktura sendes når oppmeldingen er godkjent.

Hvis du må gå opp for andre gang koster det 1 806 kroner.

[-]

Akershus fylkeskommune holder informasjons- og veiledningsmøter for praksiskandidater.

Møtene holdes i Galleriet, Schweigaardsgate 4, på rom 212.

Møtekalender for vinteren/våren 2018:

Dato Tidspunkt
25. januar 09-10
8. februar 09-10
8. mars 09-10
3. mai 09-10
14. juni 09-10

Send gjerne en e-post med hvilket av møtene du ønsker å komme på og hvilket fag du ønsker fagbrev i.

Vi reiser også ut og informerer på møter for skoler, bedrifter, organisasjoner, aktører innen voksenopplæring og fagforeninger som ønsker det. Ta kontakt med Hanne Mjøen for avtale.

[-]

Det er du som er ansvarlig for å ha et egnet prøvested, og det vanligste er å avlegge prøven i bedriften du jobber i. Ved bruk av prøvestasjon må du regne med utgifter til leie og materiell.

[-]

Teori

Det er et krav om teori før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøven som praksiskandidat.

Før du kan melde deg opp til fagprøven må du ha bestått en fem timers eksamen i faget ditt. Du melder deg opp på privatistweb.

Privatistweb er åpen to ganger i året:

1. til 15. september
15. januar til 1. februar.

Du finner tidligere gitte eksamener på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Fagene ligger i alfabetiskrekkefølge.

For enkelte oppgaver kreves det et passord for å åpne. Passordet er: Eksamen

Denne eksamen må du ha selv om du har bestått Vg1 og Vg2.

[-]

Her finner du en ovesikt over de mest brukte eksamenskodene

Fag Eksamenskode
Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3102
Helsefagarbeider HEA3102
Logistikkfaget LOG3102
Yrkessjåførfaget YRK3102
Salgsfaget SLG3102
Renholdsoperatørfaget RHO3102
Tømrerfaget TMF3102
Anlegsmaskinførerfaget AMF3102
Byggdrifterfaget BDR3102
Gjenvinningsfaget GJE3102
Anleggsgartnerfaget ANG3102

Finner du ikke faget ditt her, så kan du slå det opp på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

[-]

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet.

  • Nytt/ikke bestått fag 1057 kroner
  • Forbedring av bestått fag 2115 kroner

[-]

Autorisasjon og sertifisering

Autorisasjon for helsepersonell

Flere yrkesgrupper innen helsefag trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet i tillegg til fagbrev.

Har du tatt fagbrev innen ambulansearbeiderfaget og helsefagarbeiderfaget må du selv søke om autorisasjon.

Skolen melder inn for:

  • For helsesekretærer
  • tannhelsesekretærer
  • apotekteknikere

 Du vil få tilsendt et gebyr fra Altinn når autorisasjonen er meldt inn.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Helsedirektoratet på tlf. 21 52 97 00 eller på e-post autorisasjon@helsedir.no

[-]

Du må sende inn dokumentasjon på yrkessjåførkompetanse. Dette kommer normalt frem på førerkortet ditt. Du må derfor sende inn kopi av begge sider av førerkortet. Dersom du har eget yrkessjåførkompetansebevis (blått kort) kan du sende inn dette.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet