1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse

Postadresse: Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo 

Besøksadresse: Galleri Oslo, Schweigaards gate 4, Oslo

Forværelse: tlf. 22 05 56 11.

Fylkesdirektør Kristin Marie Felde, tlf. 22 05 57 54 
Assisterende fylkesdirektør Tone Østerdal (Kultur), tlf. 22 05 56 84
Assisterende fylkesdirektør Christian Hintze Holm (Kulturminnevern), tlf 22 05 55 66
Assisterende fylkesdirektør Rune Winum (Idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse), tlf. 22 05 50 45

Avdelingens arbeidsoppgaver

Organisering

 

Organisasjonskart Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse
Organisasjonskart Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse