1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Nyheter om kulturminnevern


Filtrering av artikellisten

Leverte gode resultater i 2017

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene finner du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2017.

Varsel om oppstart av fredningssak for Solstua i Ås

Akershus fylkeskommune varsler om oppstart av fredningssak for Solstua i Ås kommune. Frist for å komme med merknader var 2. mars 2018.

Fredning av Froen gård

Riksantikvaren har vedtatt fredning av Froen gård i Frogn. Vedtaket bygger på et fredningsforslag utarbeidet av Akershus fylkeskommune, som omfatter hageanlegget og kulturlandskapet rundt gården.

Støtte til kulturminnetiltak

Det finnes en rekke tilskuddsordninger der du kan søke støtte for kulturminnetiltak. Her kan du lese mer om de ulike støtteordningene.

Søk støtte til å sikre kollektivtrafikkens historie

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke økonomisk støtte til formål med kollektivtrafikkhistorisk tilknytning i Akershus.

"Garderhesten"

I oktober 2017 dukket det opp nok en liten messinghest i åkeren på en gård i Vestby. Denne gangen på gården Garder søndre. Hesten har nå fått navnet «Garderhesten» og er ganske lik sin mer kjente makker «Labohesten».

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

Fylkesrådmannen la 25. oktober frem forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Kurs ved Akershus bygningsvernsenter høsten 2017

Denne uken starter høstens kurs for huseiere i regi av Akershus bygningsvernsenter. De første kursene handler om ulike støtteordninger og hvordan søke på midler til verneverdige bygninger.

Skrivergarden Hovin åpnet festsalen

Restaureringsarbeidet i salen på Skrivergarden Hovin er ferdig, og den ble gjenåpnet for blant annet fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, og ordfører i Ullensaker kommune Tom Staahle den 10. august.

Bli med på pilegrimsdag i Oslo & Akershus

Nå er pilegrimssesongen i gang, og søndag 18. juni kan du å være med på første dag av langvandringen Oslo-Trondheim, samt åpning av Aaraas pilegrimsherberge i Nittedal.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet