1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Oppstartsseminar: Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer

Fredag 16. februar inviteres kommuner, regionale og statlige myndigheter, museer og frivillige organisasjoner til å delta i oppstart av arbeidet med regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus.

Bakgrunn

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018, Spor for framtiden, ble vedtatt av fylkestinget i 2007, og handlingsprogrammet til planen ble rullert i 2013.

I henhold til Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 skal det igangsettes arbeid med den regionale planen.

På bakgrunn av etableringen av Viken fylkeskommune fra 1.1.2020 foreslås det nå å videreføre regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, «Spor for framtiden». Basert på et oppdatert utfordringsbilde utarbeides forslag til nye strategier, retningslinjer og handlingsprogram for samme periode, gjennom en medvirknings- og høringsprosess med aktuelle parter.

Aktuelle temaer

Vi ønsker innspill i forbindelse med oppstart av arbeidet, og legger opp til bred medvirkning for berørte parter. Aktuelle temaer er:

 • Hvorfor skal vi sette i gang arbeid med en regional plan for kulturminner?
 • Hva er erfaringene med eksisterende plan?
 • Hva er utfordringsbildet for Akershus?
 • Hva er mulighetsbildet?
 • Hva må vi rette ekstra fokus mot nå? Er det nye tema vi bør løfte frem?
 • Hva trenger vi å vite mer om?
 • Hvordan bør vi legge opp medvirkningen og prosessen i planarbeidet?

Hvem kan delta?

Kommunene i Akershus, regionale og statlige myndigheter, museer og frivillige organisasjoner inviteres til å delta i oppstart av arbeidet.

Program

Møteleder: Christian Hintze Holm, assisterende fylkesdirektør for kulturminnevern

 • 09.00 Registrering
 • 09.30 Velkommen
  Politisk ledelse, Akershus fylkeskommune
 • 09.40 Fylkeskommunens rolle på kulturminneområdet fra 2020
  Riksantikvar Jørn Holme
 • 10.10 Museumsrollen i årene framover
  Direktør for MiA Museene i Akershus, Cecilie Øien
 • 10.25 Pause
 • 10.40 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus
  Rådgiver, Akershus fylkeskommune, Ingeborg Hvidsten
 • 10.50 Utfordringer med vekst og vern i sentrumsområder
  Planrådgiver i Sørum kommune, Marit Askbo
 • 11.10 Det lokale – den demokratiske kulturarven
  Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim
 • 11.30 Lunsj
 • 12.30 Panelsamtale som innledning til arbeidsøkt
 • 13.30 Arbeidsøkt/Tematiske grupper
 • 14.30 Diskusjon i plenum. Oppsummering
 • 15.00 Slutt

Påmelding

Påmelding er nå stengt.

Les flere artikler

Oppstartsseminar: Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer

30.01.2018

Les hele artikkelen

Solstua i Ås er et godt eksempel på en villa i 1920-tallsklassisisme

Varsel om oppstart av fredningssak for Solstua i Ås

22.01.2018

Les hele artikkelen

Froen gård.

Fredning av Froen gård

19.01.2018

Les hele artikkelen

Istandsetting av hovedhuset på Jøndal østre i Eidsvoll.

Støtte til kulturminnetiltak

19.12.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet