1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

Fylkesrådmannen la 25. oktober frem forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Økonomiplanen

Økonomiplanen (ØP) setter rammene for disponeringen av fylkeskommunens midler, og er et sentralt styringsdokument for hele organisasjonen. Hvert år lager fylkesrådmannen et forslag til økonomiplan for den kommende treårsperioden, i tillegg til årsbudsjett for kommende år.

Handlingsprogram for samferdsel

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2018-2021 presenterer budsjett og planer for arbeidet innenfor samferdselsfeltet i økonomiplanperioden. Dette inkluderer satsinger og midler til drift og investeringer i kollektivtransport, fylkesveier, trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier etc.

Nytt i årets handlingsprogram for samferdsel er en ny kartløsning, som inneholder oversikt over og omtale av alle prosjekter som er foreslått prioritert i handlingsprogrammet. I kartløsningen finner du både investeringsprosjekter for kommende periode på fylkesvei, planleggingsprosjekter inklusive tettstedsutvikling, kollektivterminaler som Akershus KollektivTerminaler forvalter, samt innfartsparkering som BaneNor bygger og fylkeskommunen finansierer.

Vedtas av fylkestinget i desember

Plandokumentene skal behandles i hovedutvalgene og administrasjonsutvalget 7. og 8. november, i fylkesutvalget 27. november og vedtas endelig i fylkestinget 18. desember 2017.

Kommunene og regionrådene i Akershus er invitert til en egen presentasjon av handlingsprogrammet for samferdsel 6. november.

Les mer om arrangementet og meld deg på her.

Les flere artikler

Fra venstre: Kristin Danielsen fra Kulturrådet, Øystein Strand fra Kulturdepartementet, Tone Østerdal, Kristin Marie Felde og Hannah Wozene Kvam fra Akershus fylkeskommune.

Hvordan skal kulturlivet utvikles?

01.12.2017

Les hele artikkelen

Daniel Hannington Goldin var fiolinsolist og spilte med Rein Alexander.

Rein Alexander sang med elever fra Nannestad vgs

20.11.2017

Les hele artikkelen

Inviterer til innspillsseminar

03.11.2017

Les hele artikkelen

Akershus fylkesordfører Anette Solli åpnet konferansen «Ungt publikum» på Dansens Hus i Oslo.

Fullt hus på konferanse om publikumsutvikling

02.11.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet