1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Handlingsprogram for kulturminner

Handlingsprogrammet for perioden 2013-2018 skal bidra til at kulturminnene blir en ressurs i utviklingen av vårt raskt voksende fylke.

Handlingsprogram for kulturminner i Akershus
Handlingsprogram for kulturminner i Akershus

"Spor for framtiden» er den regionale planen for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus for perioden 2007-2018. I mars 2013 vedtok fylkestinget et nytt handlingsprogram under denne planen.

Det nye handlingsprogrammet skal møte de utfordringene og bruke de mulighetene som veksten i Akershus gir. I den sammenheng kan kulturminner bidra til tilhørighet og de kan styrke stedskarakteren.

Et bredere og mer helhetlig kulturminnevern

Gjennom dette handlingsprogrammet ønsker vi også å gjenspeile et bredere og mer helhetlig kulturminnevern. Det innebærer blant annet et bedre samspill mellom materielle kulturminner og immateriell kulturarv, og en større vekt på tilgjengelighet, formidling og verdiskaping knyttet til kulturminnene. Vi ønsker også å styrke samarbeidet med lokalsamfunn, eierne, frivilligheten og museene. Parallelt med dette vil forvaltningsoppgavene og samarbeidet med kommunene fortsatt utgjøre kjernen i fylkeskommunens arbeid med kulturminner.

Tiltakene i handlingsprogrammet er ordnet under ni utvalgte temaer, og en rekke av tiltakene er avhengig av at mange aktører deltar.

Du finner Handlingsprogram for kulturminner i Akershus 2013-2018 her.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet