1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ny tilskuddsordning til publikumsutvikling

Akershus fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av tiltak for publikumsutvikling i fylket. Frist for å søke midler er 1. november 2017.

Publikumstiltak er et av de viktigste verktøyene for å bidra til å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv, som er et av satsingsområdene i Kulturplan for Akershus 2016–2023. Det er Akershus fylkeskommunes intensjon å styrke kompetansen innen publikumsutvikling blant de regionale kunst- og kulturaktørene.

Illustrasjonsfoto Daniel Westre Hansen, Aktivitetshuset Volt
Illustrasjonsfoto
Daniel Westre Hansen, Aktivitetshuset Volt

– Vi er glade for å kunne utlyse en ny tilskuddsordning som går rett i kjernen på satsingsområdene i kulturplanen, sier leder for seksjon for kultur, Tone Østerdal.

– Dette er også et ledd i at vi ønsker å jobbe mer kunnskapsbasert.

Ordningen er utviklet i tett samarbeid med aktørene på kulturfeltet i fylket, og denne gangen skal tiltakene være rettet mot unge mellom 16 og 30 år. Noen av tiltakene som får tilskudd vil også bli videreutviklet sammen med målgruppen.

Les mer om kulturpublikummet i Akershus

Hvem kan søke

Institusjoner og organisasjoner med kunst- og kulturformål og -aktivitet kan søke om midler fra tilskuddsordningen. Søkere må ha tilhørighet i Akershus og tilby kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet og profesjonalitet.

Tildelingskriterier

Med bakgrunn i satsingsområdene i Kulturplan for Akershus 2016-2023 er det besluttet at midlene for perioden skal gis til prosjekter/tiltak rettet mot målgruppen unge, nærmere bestemt unge mellom 16 og 30 år. Denne gruppen er ikke en homogen gruppe, og søker må definere hvem i denne gruppen de ønsker å jobbe med.

Les mer om tildelingskriterier og hvordan du søker

Les flere artikler

Litteraturfestivalen i Akershus 2017

16.10.2017

Les hele artikkelen

Et løft for folkemusikken i Akershus

12.10.2017

Les hele artikkelen

Nabait Belay på Bjørnemyr skole sang TV-aksjonssangen «Hjerteslag» sammen med Benedikte Kruse, Anine Kruse Skatrud, Nina Mortvedt og Lars Andreas Aspesæter.

Rørende TV-aksjonskonsert med Den kulturelle skolesekken

10.10.2017

Les hele artikkelen

Ny tilskuddsordning til publikumsutvikling

20.09.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet